Bakan Bilgin’den Üretim Sürecine Katılım Programı Müjdesi

Bakan Bilgin’den Üretim Sürecine Katılım Programı Müjdesi

Bakan Bilgin’den Üretim Sürecine Katılım Programı Müjdesi

uretim katilim destek

Bakan Bilgin’in röportajında bahsedilen İlave istihdama getirilecek yeni prim desteği olan “Üretim Sürecine Katılım Programı”nın detayları belli oldu. Bu yazımızda konunun detaylarını sizinle paylaşacağız. 

Üretim sürecine katılım programı nasıl işleyecek? 

Üretim sürecine katılım modeli, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve belirlenen diğer şartları taşıyan iş yerlerinin, daha verimli ve katma değerli üretim gerçekleştirmelerini sağlayarak ihracat odaklı istikrarlı büyümeye katkı sağlayacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesini desteklemek amacını taşıyor. 

Bakan Bilgin’in ifadesine göre, program öncelikle Gaziantep’te uygulanmaya başladı. Bununla birlikte Bursa, Kocaeli ve İzmir gibi sanayisi ile ön plana çıkan diğer illerde de devam edecek. Sonrasında da Türkiye’ye yaygınlaştırılacak. Üstelik, programın etkisi de ölçülecek. Bu yeni modelin önceliği, niteliklerinin geliştirilmesi ve gençler başta olmak üzere iş arayanların iş gücü piyasasında talep edilen becerilere sahip olmasının sağlanması. Bu anlamda, modelin ana hedefi imalat sektörünün desteklenmesi olarak açıklanmıştır. 

İşverende Hangi Şart Aranıyor? 

Programa başvuracak işverenlerde aranan bazı şartlar şu şekilde belirtilmiştir: 

 • İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde ve OSB bünyesinde faaliyet gösteren özel sektör işyeri olunması, 
 • 50 ile 249 arası çalışana sahip olunması, 
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılındaki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, 
 • Yasal ödeme süresi geçmiş vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, İŞKUR tarafından takip edilen idari para cezası bulunmaması. 

Üretim Sürecine Katılım Destek süresi ve tutarı nedir? 

Sigortalının işe alındığı ilk aydan başlamak üzere üç aylık dönem için prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor. Bu kapsamda; 

 • Lise altı eğitime aylık 5.879,70TL’ye kadar,  
 • Lise mezununa aylık 6.220,59 TL’ye kadar,  
 • Yükseköğretim mezunu istihdam edilirse aylık 6.566,18 TL’ye kadar destek sağlanacak. 

Üretim Sürecine Katılım Programı’na Kimler Başvurabilecek? 

Programda istihdam edilecek sigortalılarda aranan bazı şartlar ise şöyledir: 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması, 
 • 18-34 yaş grubunda olunması, 
 • İşverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olunmaması, 
 • Son iki yıl içinde kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs ve programı tamamlamamış olunması, 
 • Programa başlama tarihinden önceki son 3 ayda sigortalı olunmaması. 

Tasarı, henüz Kanunlaşmamış olup ilgili Kurum tarafından yayınlanınca yürürlüğe girecektir.  

   

İşbaşı Eğitim Programı Üretim Sürecine Katılım Programı 
İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren En az 2 çalışanı olan bütün Firmalar yararlanabilir İmalat Sektöründe belirtilen sektörlerde ve OSB bünyesinde 50-249 arasında çalışana sahip işyerleri 
Başvuru Tarihinde Mevcut Sigortalı çalışan sayısının %30’una kadar kontenjan kullanılır Sigortalının işe alındığı bir önceki takvim yılındaki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması 
Vergi, Sgk Primi, Prime Esas Borç ile SGK ve Kurumca tespit kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına dair belge istenmez Vergi, Sgk Primi, Prime Esas Borç ile SGK ve Kurumca tespit kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına dair belge istenir. 
En az 2 çalışanı olan firmalar imalat sektöründe çalışan sigortalı çalışan sayısının %10 ile %30 arasında katılımcı talebinde bulunulabilir. 50-100 arası çalışanlı işyerleri çalışan sayısının en fazla %10’u kadar çalışan sayısı 101-249 arasında işyerleri en fazla 15 katılımcı için talebinde bulunabilir. 
15 yaşını tamamlamış olmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması 18-34 yaş grubunda olunması 
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak İşveren 1. Derece kan hısmı olunmaması 
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak Son 2 yıl içerisinde kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs ve programı tamamlamamış olması 
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak Katılımcının son 3 ayda sigortalı olmaması 
Emekli olmamak Son 12 aylık dönemde işyerinin Çalışanının olunmaması 
Programa Katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak Öğrenci Olunmaması (Açık öğretim Hariç) 
İş arayanlar günlük 163,59 TL 3 aylık dönem için prim, vergi ve ücret desteği sağlanır. 
Öğrencilere 122,69 TL Lise altı Eğitim düzeyindeki kişilerin istihdam edilmesi halinde aylık 5879,70 TL 
İşsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 TL Lise Mezunlarının istihdam edilmesi halinde aylık 6220,59 TL 
GSS ve İŞ kazası primleri İŞKUR tarafından ödenir. Yüksek Öğretim mezunlarının istihdam edilmesi halinde aylık 6566,18 TL sağlanır. 
İstihdam 6 ay düzenlenen Program için en az 60 günden az olmamak şartı ile program süresinin 2 katı kadar istihdam edilmesi zorunda 3 aylık destek döneminin sona ermesinden sonra işverenlerin 9 aylık istihdam yükümlülüğü başlamaktadır 
Rasyotek

Rasyotek