Bir Danışmanlık Firmasıyla Çalışmanız İçin En Önemli 5 Neden 

Bir Danışmanlık Firmasıyla Çalışmanız İçin En Önemli 5 Neden 

Bir Danışmanlık Firmasıyla Çalışmanız İçin En Önemli 5 Neden 

Şirketler her ne kadar bağlı oldukları sektörlerdeki iş kollarında faaliyet göstererek hedefledikleri kârlılık ile sürdürülebilir başarılar elde etmek isteseler de bir organizasyonun sorunsuz işleyişi yalnızca ana iş kolunu hayata geçirmekten ibaret değildir. İşletmelerin bir kısmı hemen hemen tüm süreçlerini iç kaynakla çözmeye çalışmayı tercih edebilir ancak bu durum zaman içerisinde operasyonel olarak yönetilmesi oldukça zor, maliyetli ve hataya açık bir hal alacaktır. Şirketlerin kendi uzmanlık alanları dışında kalan konularda deneyimli bir danışmanlık firmasından dış hizmet (outsourcing) almaları, şirket için gerek mali anlamda gerekse güvenlik bakımından oldukça fazla avantaj barındırmaktadır. Bu yazımızda ortaya çıkacak birçok avantajın en önemlilerini bulabileceksiniz. 

Güvenirlik  

Bir işletme; muhasebeden insan kaynaklarına, bordrodan çağrı merkezi hizmetlerine kadar pek çok iş kolunu profesyonel danışmanlık şirketleri aracılığıyla dış kaynakla (outsource) çözebilir. İşin uzmanına teslim edilen görevler işletmenin yönetimine odaklanılmasına yardımcı olurken özellikle bordrolama gibi konularda dış kaynak kullanımı şirket içerisinde bilgi güvenliğini sağlamak açısından da büyük önem taşımaktadır.  

Maliyet Tasarrufu 

Her bir iş biriminin içerisindeki fonksiyonu iç kaynakla yönetmeye çalışmak ya var olan personellere yüklenen ekstra iş yükü ya da tüm fonksiyonları yerine getirmek adına sağlanacak istihdam artışı ile ciddi bir personel maliyeti anlamına gelmektedir. Dış kaynak kullanımı ise sanılanın aksine ciddi bir maliyet tasarrufu yaratmakta böylece işletmeler elde edilen bu tasarruf ile kendi ana iş kollarına yatırım yapabilmektedir. 

Sektör Deneyimi 

Dış kaynak kullanımı (outsourcing) güvenilirlik sağlamak ve gider kalemlerini düşürmek anlamında fayda sağlamasının yanı sıra profesyonel danışmanlık hizmeti alınan firmanın konuyla ilgili sektörel deneyimi bakımından da avantaj yaratmaktadır. Güncel gelişmelerin, sektörel konulara ait her detayın iç kaynak tarafından takip edilebilmesi, işletmedeki personelin rutin iş yükü sırasında iç görü sağlayıp sektör analizlerini eksiksiz değerlendirmesi ne yazık ki her zaman mümkün olamamaktadır. Bu sebeple belli iş birimleri ya da iş birimlerinin belli iş başlıkları için dış kaynak kullanmak işletmeleri güçlü rekabet ortamında yukarıya taşımaktadır.  

Çoklu Kanal ve Güçlü Network 

Alanında uzman ekiplerden oluşan outsource hizmet sağlayıcı şirketler ile çalışılıp danışmanlık alındığı takdirde alışılagelmişin dışına çıkabilme, yeni fırsatların, bağlantıların ve kanalların farkındalığını kazanma anlamında şirketler; birden çok avantajdan eş zamanlı olarak faydalanabilir. Bu noktada özellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerde pazarlama departmanlarının iç kaynak ile tüm süreci yürütmeleri yerine dijital, kreatif ajanslar ile pr faaliyetlerini yürütecekleri ekipleri dış kaynak olarak seçmeleri çok daha profesyonel işler yürütebilmeleri açısından önemlidir.  

Danışanlar için Kolaylık 

Şirketlerin müşteri yaşam boyu değerini belli bir standartta tutmaları ve sürdürülebilir kılmaları, şirketlerin yaşam boyu değeri için de olmazsa olmazlardandır. Bu anlamda şirketlerin stratejik planlamaları ile de doğru orantılı tasarlanıp uygulamaya geçirilecek outsource hizmetler, işletmenin kalitesini ve ilgili departmanın çalışanlarını bir danışan olarak da rahatlatmakta, kaliteli işler çıkmasına fırsat sağlamaktadır.  

Rasyotek

Rasyotek