Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik

28 Aralık 2021 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan ve 29 Aralık 2021 Çarşamba günü 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 2021 yılının bitmesine iki gün kala oldukça önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıktı.  

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 2’nci ve geçici 2’nci maddeleri gereğince verilen kararın detaylarını aşağıda sizin için paylaştık. 

Madde 1 

1 Ocak 2017 tarihli ve 2017/9721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik içerisindeki 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.  

Madde 2 

Aynı yönetmeliği 8/C maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

İlgili madde uyarınca daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilir. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkilidir. 

Rasyotek

Rasyotek