Cumhurbaşkanlığı İstihdamı Artırmaya Yönelik Reform Paketleri

Cumhurbaşkanlığı İstihdamı Artırmaya Yönelik Reform Paketleri

Cumhurbaşkanlığı İstihdamı Artırmaya Yönelik Reform Paketleri

Pandemi süreci sebebiyle büyük zararlar gören pek çok işletme ve işveren, sağlanan teşvikler sayesinde ayakta kalmaya çalışıyor. Özellikle bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan her desteğin büyük önem taşıdığı gerçeğinden hareketle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomi Reformu” büyük yankı uyandırdı.

İstihdam başlığı altında ifade edilen ekonomi reformundaki ana maddeler şu şekildedir:

  • Mesleki Eğitim Merkezleri’ni gençler için cazip kılmak amacıyla, çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz.
  • Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini, kamu olarak üstleniyor ve sanayici üzerindeki yükü kaldırıyoruz.
  • İş gücümüzü geleceğin alanlarına bugünden yönlendirmek için il il sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz.
  • Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkânları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz.
  • Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirebileceği uzun dönem staj programlarını destekliyoruz.
  • Mevcut istihdam teşviklerinin etkinliklerini gözden geçirerek mükerrerliğe sebep olan uygulamaları belirliyor, sistemde sadeleştirmeye gidiyoruz.
  • Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz. Yeni destekten, likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalarımız faydalanabilecektir.
  • Buna göre firmalar, istihdama kattıkları her bir kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.
  • En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada, taahhüdünü yerine getiren her firma, ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecektir.
  • Nakdi Ücret Desteği’nden yararlanıp çalışanlarını tekrar istihdama dahil eden işverenler, gereken şartları taşımaları durumunda, İlave İstihdama Finansman Desteği’ni de kullanabileceklerdir.

Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilerin durumlarından, İŞKUR desteklerindeki revizyonlara; uzun dönem staj uygulamalarından, istihdam teşviklerinin sadeleştirilmesine; mikro ve küçük ölçekli firmalara sağlanan avantajlı kredilendirmelerden NÜD sonrası yeni ekonomik reformdan yararlanılabilmesine kadar pek çok başlığın ele alındığı program ilgiyle ve memnuniyetle karşılandı.

Oldukça geniş çerçevede ele alınan ve İlave İstihdama Finansman Desteği adıyla hayata geçirilen ekonomik reform Cumhurbaşkanı’nın twitter hesabından da ayrıntılarıyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konu ile ilgili açıklamalarına ilgili linkten ulaşabilirsiniz. https://twitter.com/RTErdogan/status/1370360841162391555/photo/1

Rasyotek

Rasyotek