Dijital Dönüşüm ve Şirketlerin Dijitalleşme Süreçleri 

Dijital Dönüşüm ve Şirketlerin Dijitalleşme Süreçleri 

Dijital Dönüşüm ve Şirketlerin Dijitalleşme Süreçleri 

Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeni iş süreçleri ve müşteri deneyimleri oluşturmak ya da mevcutları değiştirmek için dijital teknolojileri kullanmak anlamına gelmektedir. Dijital dönüşüm, müşteriler hakkında nasıl düşünüldüğü ve onlarla nasıl etkileşim kurulduğu ile ilgilidir. İçinde bulunduğumuz dijital çağ, hangi sektörden olursa olsun şirketlerin dijital dönüşümlerini hızlandırmalarını ve teknolojiyle birebir uyumlanma süreçlerine hız kesmeden dahil olmalarını gerektirmektedir.

Dijital Dönüşümde Olmazsa Olmazlar 

Büyük veri (big data), nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ, metaverse kavramlarının iş dünyasının merkezinde yer aldığı günümüzde dijital dönüşümden uzak kalmak düşünülemez. Çağımız sürdürülebilir başarı ve hayatta kalış için en zeki ya da en iyi olmaktan ziyade en iyi şekilde adapte olmayı şart koşan bir çağdır. Bu sebeple şirketlerin direnç göstermeden ve stratejik planlamalarını en iyi şekilde kurgulayarak dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri hayati öneme sahiptir.  

Şirketlerdeki Dijital Dönüşüm Süreçleri 

2022 yılında dijitalleşme tüm dünyanın odağındayken zamanın ruhunu anlamadan, organizasyonu dengede tutan sac ayakları konusunda net olmadan hareket etmek gibi bir şans bulunmamaktadır. Bir organizasyonu dengede tutan sac ayakları; strateji, yapı ve kültürdür. Değişime açık olan ve lider vasıflı çalışanlar da bu sac ayaklarının merkezindeki denge unsurlarıdır. Bu denge ise firmanın sahip olduğu itici güçler, motivatörler ve kabiliyetler ile beslenmekte ve ileriye taşınmaktadır. Haliyle değişime bütünsel uyumlanma esnekliği gösterebilen kurumların başarılı olma şansı yüksektir. Bu da dijital dönüşümde insanı odağa alarak; onun ihtiyaçlarını, psikolojisini, gelişimini destekleyen bir kültür dönüşümü ile mümkündür.   

Dijital dönüşümü insana hizmet eden bir araç olarak görüp insan kaynaklarının iş ve yaşam süreçlerini iyileştirme amaçlı faaliyetlere hız verildiği sürece, verimliliği artırarak hata riski minimize edilebilir. Bu da hem organizasyonun başarısına katkı sağlar hem de en değerli kaynak olan insanın, çalışan deneyimini güçlendirerek; kaygılarını, iş güvencesi baskısını azaltır ve bağlılığını artırır. Aksi halde çalışanlar; kontrol edemedikleri risklerle birlikte işlerini kaybetme korkusu, değişime direnç, mevcut işleyişte aşırı baskı altında çalışma, yetkinlik eksikliği ve oluşturulmak istenen büyük resmi görememe gibi negatif unsurlarla karşı karşıya kalırlar.  

Çağımızın odağındaki bir başka konu başlığı olan sürdürülebilirlik de ele alındığında dijital dönüşümün şirket kültürüne işlemesi ve stratejinin DNA’sı konumuna gelmesi de büyük önem taşımaktadır. Tüm iş süreçlerinde verimliliği artırmak; ekonomik, ekolojik ve sosyal etkileri pozitif yönlü değiştirmek amacıyla dijital dönüşüm; tüm sektörlerin önceliği olmalıdır. 

Rasyotek ve Dijital Dönüşüm 

Bir bilişim şirketi olarak Rasyotek hem kendi organizasyonu içerisinde hem de müşterileri olan Türkiye’nin lider şirketlerine dijital dönüşüm anlamında öncü olma misyonunu edinmiştir. Her ne kadar ana iş kolu teşvikler olsa da yalnız teşvikler noktasında değil hizmet verdiği tüm başlıklarda dijital dönüşümün avantajlarını sonuna kadar kullanmaktadır. Dijital dönüşümden ayrı düşünülemeyecek iş süreçleri için Süper Portal platformu ve içerisinde yer alan 12 modül iş dünyasının kendi iş kolları dışında kalan konularda onlara teknolojik performans artırıcı çözümler sunmaktadır. 

Çarpıcı bir süper portal verisi olarak görülmektedir ki pandemi döneminde istirahate bağlı çalışma kayıpları 2016-2019 yıllarına oranla 13 kat artmıştır. Bu da 13 kat artan iş gücü anlamına gelmektedir ve Süper Portal’ın Dost modülü içerisindeki e-vizite hizmeti, bu işlemlerin dakikalar içerisinde halledilmesini sağlamaktadır. Sağlık raporu taramaları tamamen otomatik şekilde yürütülmektedir.    

Maliyet tasarrufu, verimlilik ve dijital dönüşüm imkânı sunan Süper Portal hizmetlerinin yanı sıra; Rasyotek, sağlık sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi’ni (YBBYS) oluşturmuş ve Sağlık Bakanlığı tarafından akredite kurumlar listesine girmiştir.  

Rasyotek

Rasyotek