E-Bildirge V2 Sistemi Açıldı

E-Bildirge V2 Sistemi Açıldı

E-Bildirge V2 Sistemi Açıldı

Bursa, Eskişehir ve Konya’nın pilot iller arasına eklenmesiyle birlikte 2020 Ocak ayı SGK bildirimlerini V2 uygulamasından yapacak Şirketler, birkaç gündür sistemsel değişiklikler yapılması nedeniyle hep hata alıyordu. SGK, ilgili çalışmalarını bugün tamamlayıp sistemi açarak 2020 Ocak ayı bildirimlerinin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

SGK duyurusu;

Bilindiği üzere, 09.02.2020 tarihli 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi pilot uygulanmasına 01.01.2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler dahil edilmiştir.

Belirtilen tebliğin “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında”, Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.” Hükmü yer almıştır.

Bu amaçla, Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde bildirge verecek işyeri listeleri sisteme işlendiğinden bu illerden e-bildirge v2 sisteminden bildirge verilememiştir. 13.02.2020 Perşembe günü içinde gerekli işlem tamamlanarak e-bildirge v2 sistemi kullanıma açılacaktır.

Osman Şenay

Osman Şenay