Entegrasyon ve Entegratör Firma Olmak

Entegrasyon ve Entegratör Firma Olmak

Entegrasyon ve Entegratör Firma Olmak

entegrasyon firma

Entegrasyon Nedir? 

Kelime olarak bakıldığında entegrasyon, uyum ve bütünleşme anlamlarına gelir. Operasyonları, bütünleşik olarak yönetmeyi sağlayan yazılım ve uygulamalar için de bu kavram kullanılır. Bu sistem ile çeşitli operasyonlar tek bir merkezde toplanabilir. Farklı kaynaklardaki verilerin tek panelden yönetilebilmesi de mümkün hâle gelir.  

Entegrasyon Sistemleri Ne İşe Yarar? 

Entegrasyon sistemleri de birden fazla alt sistemi, tek bir üst sistemde birleştirir, yani entegre eder. Bilgisayar ağları, uygulamalar, programlar ve yazılımlar aracılığıyla çeşitli teknik temeller üzerinde çalışan bu sistemler; bir ara yüzü, başka bir ara yüze çevirme gibi bir işe yarar. Belirli bir ara yüzdeki işlemler, entegre programın panel ara yüzü üzerinden yönetilir. Bu da maliyet ve zaman tasarrufu sağlar. 

Yazılım Entegrasyonu  

Yazılım entegrasyonu, farklı platformlarda çalışan programların güvenilir bir alt yapı ile tek ya da çift yönlü data akışı ile etkileşimli olarak çalışmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir makinadaki üretim çıktıların ERP ya da CRM yazılımına aktarılması ile sistemin entegre çalışması düşünülebilir.   

Günümüzde tek bir alana hizmet eden, çok iyi 3’üncü parti yazılım çözümleri bulunmaktadır. Böylelikle zamandan ve paradan tasarruf edilir ancak bu noktada o yazılıma da bağımlı kalınır. 

Yazılımlar Birbirleri ile Konuşmuyor mu?  

Entegrasyon için ideal koşul yazılımların iyi dokümante edilmiş API’larının (Uygulama Programlama Ara Yüzü) olmasıdır. İç yazılımlarınızın API’ları yoksa entegre edilmeleri çok zor ve maliyetli olabilir. Özellikle çok eski, API’ları bulunmayan altyapıların entegre edilmeye çalışılması yerine tek ve yeni bir sistemin sıfırdan geliştirilmesi tercih edilebilmektedir.  

Şirketler için Entegrasyon Uygulamalarının Faydaları Nelerdir?  

Entegrasyon programı, uygulaması ya da yazılı kullanmak hem fiziksel şirketler hem de e-ticaret firmaları için önemli faydalar sağlar. Süreçler, fiziksel bir bilgisayar üzerinden yönetilir. Entegrasyon sistemi ise daha az kişi ile daha fazla iş yapmayı mümkün kılar. Bu sistemlerin faydaları şu şekildedir: 

  • Birden fazla sisteme ait yönetim panelleri arasında kaybolma riskinin ortadan kalkması 
  • Tek panelden, birden fazla sistem yönetimi 
  • E-ticarette stok yönetimi kolaylığı 
  • Farklı kanallardan yapılan satışların tek panelden takibi 
  • Otomatik e-fatura oluşturma 
  • Yapılan satışların e-faturalarının otomatik olarak oluşturulması 
  • Hızlı kargo süreci hızlanır ve siparişlerde gecikme yaşanmaz.  
  • Artan müşteri memnuniyeti 
  • Raporlarla şirketin verimlilik analizinin ölçülmesi 
  • Maliyet ve zaman tasarrufu  
Rasyotek

Rasyotek