Genel İstihdam Teşviki Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Genel İstihdam Teşviki Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Genel İstihdam Teşviki Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Genel İstihdam Teşviki

Kamuoyunda KHK 687 ‘nin devamı olarak açıklanan istihdam teşvikine ilişkin kanun yürürlüğe girmiş olup; uygulama için sgk genelgesi beklenmektedir.

27.03.2018 tarihli resmî gazetenin mükerrer sayısı ile 7103 sayılı torba kanun yayınlanarak; 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa Geçici madde 19 eklenmiştir.

 

Şartlar:

1.Sigortalı 01/01/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmalı

2.Sigortalı işkura kayıtlı işsizler arasından seçilmeli

3.Sigortalı işe alındığı aydan önceki son 3 aylık dönemde 4a, 4b ve 4c kapsamında 10 günden fazla sigortalı olmamalı

4.Sigortalı işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısına ilave olmalı

5.Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (yani emekli çalışanlar) ve yurtdışında çalışan sigortalılar bu destekten yararlanamaz

6.Kuruma yasal süresi içerisinde bildirim yapılmalı; primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi; kuruma borçlarının bulunmaması; borcu olan işletmelerin ise borçlarının tecil, taksitlendirme ve yapılandırılmış olmaları gerekmektedir

 

Destek Süreleri :

Bu şartları sağlayan işyerleri için destek süresi 12 aydır.

Ancak;

18 yaşından büyük kadın; 18-25 yaş arasında erkek ve işkura kayıtlı engelliler için destek süresi 18 aydır.

Destek süresi son tarihi 31/12/2020 olacaktır.

İmalat ve bilişim sektöründe destek tutarı prime esas kazanç üzerinden hesaplanacak olup; destek tutarı günlük brüt asgari ücret x sigortalının prim ödeme gün sayısı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecektir.

Diğer sektörlerde ise prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacaktır.

Uygulama açısından sgk genelgesi beklenmektedir. Bu süreçte yeni işe alımlarınızda kişilerin işkura kayıtlı olmaları şartına dikkat etmenizi tavsiye eder; genelge çıktıktan sonra 01/2018 ve 02/2018 dönemleri için kuruma verilmiş bildirgelerinizi düzeltme hakkınızın olacağını bildirmek isteriz.

Rasyotek

Rasyotek