Geriye Dönük SGK Teşvik Alacakları Resmi Gazetede Yayınlandı !

Geriye Dönük SGK Teşvik Alacakları Resmi Gazetede Yayınlandı !

Geriye Dönük SGK Teşvik Alacakları Resmi Gazetede Yayınlandı !

Geriye Dönük Teşvikler Resmi Gazete

Güncelleme : Geriye dönük teşviklerden 6 ay yararlanma hakkı 30.04.2021 tarihinde sona eriyor. 

https://www.rasyotek.com.tr/geriye-donuk-sgk-tesvikleri

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer nüshasında yayınlandı. 5510 sayılı kanuna EK MADDE 17 eklenmiş ve 01.04.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklanmıştır.

Buna göre;

  1. Geriye dönük teşvik alacakları için kuruma 30.04.2018 tarihine kadar başvuru yapan işletmeler için; 01.05.2018 tarihinden itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutar; 2019 takvim yılı başından itibaren yılda 2 taksit; toplamda 6 taksit olmak üzere 2021 yılı sonuna kadar ödenecektir.
  2. Geriye dönük teşvik alacakları için kuruma 01.05.2018-31.05.2018 tarihleri arasında başvuru yapan işletmeler için; 01.06.2018 tarihinden itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutar; 2019 takvim yılı başından itibaren yılda 2 taksit; toplamda 6 taksit olmak üzere 2021 yılı sonuna kadar ödenecektir.

Sonuç olarak; 2018 – Nisan ayı içerisinde başvuru yapıldığında 2018 – Mayısayından itibaren, 2018-Mayıs ayı içerisinde başvuru yapıldığında 2018-Haziranayında itibaren kanuni faiz işleyecektir. Yani 2018 Nisan ayı içerisinde yapılacak erken başvuruda, 1 aylık ek faiz elde etme avantajı söz konusu olacaktır.

  1. Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, 5510/Ek Madde 17’inin yürürlüğe girdiği 01.04.2018 tarihinden önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin ¼ ‘üne hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve 5510/Ek Madde17’inin yürürlüğe girdiği 01.04.2018 tarihinden önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Not: Yukarıda bahsedilen 5510 sayılı kanun ek madde 17 ye göre açıklamalar yapılmış olup; maddenin uygulama esasları SGK ‘nın yayınlayacağı tebliğ ile belirlenecektir. Tahminlere göre yayınlanacak tebliğe göre; başvurular elektronik ortamda işletmelerce yapılacaktır. Kurum e-bildirge sisteminde yeni versiyona geçmiş ve yeni versiyonda sağ üst köşede “YARDIM” sekmesi eklemiştir. Bu sekmeye girildiğinde; ”Belge Kanun No Değişikliği Hakkında” açıklamalar yapılmıştır.
Dolayısıyla şu anda dilekçe, ek/iptal/asıl mahiyetteki aylık prim ve hizmet  bildirgeleri, onay formları ile kağıt ortamında yapılacak başvurular için genelgenin beklenmesi ve acele edilmemesi; ancak kanuni faiz uygulama başlangıç ayının da haziran ayına sarkmaması için; başvuruların Nisan ayı içerisinde genelgenin yayınlanması akabinde yapılmasını tavsiye ederiz.

Rasyotek

Rasyotek