GİB Tebliğine Göre 2022 Bordro Hesabı

GİB Tebliğine Göre 2022 Bordro Hesabı

GİB Tebliğine Göre 2022 Bordro Hesabı

2022 yılında bordro hesabında 7349 sayılı Kanun ile bazı önemli değişiklikler oldu. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bugün yayınladığı tebliği incelediğimizde bordro hesabına yönelik önemli hususlar;

  • Asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamadan kaldırıldı, artık İK biriminin çalışanlardan aile durum bildirim formu almasına gerek kalmamıştır.
  • Asgari ücret hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmayacak, asgari ücret üzerinde ücret alanlarda ise asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi ve damga vergisi istisna olacak.
  • Normal ücretten doğan kümülatif GV matrahı ile Asgari ücret üzerinden hesaplanan kümülatif GV matrahı ayrı ayrı takip edilecektir.
  • Emekli çalışanlardan %7,5 oranında SGDP kesilse de gelir vergisi istisnası normal çalışanda olduğu gibi yapılacaktır.
  • Ay içerisindeki kısmi çalışmalar dikkate alınmıyor, gelir vergisi ve damga vergisi istisnası aylık tutar olarak dikkate alınmaktadır.
  • Ay içerisinde işe başlayanlar için asgari ücret üzerinden kümülatif gelir vergisi matrahı sıfırdan başlamaktadır.
  • Engelli indirimi, özel sağlık sigortası indirimi gibi indirimler önce normal ücretin hesaplanan gelir vergisi matrahından düşülmekte, daha sonra asgari ücret üzerinden istisna uygulaması yapılacaktır.
  • Ar-Ge, Teknopark/Teknokent, Serbest bölge gibi gelir vergisi istisnası olan yerlerde önce asgari ücretin hesaplanan gelir vergisi istisnası uygulanacak, daha sonra gelir vergisi oluşması durumunda MuhSgk’da terkin süreci önceki gibi yapılacaktır.
  • Aynı anda birden fazla işverenden ücret alınması durumunda istisna en yüksek ücret ödeyen işveren tarafından uygulanır, ücretlerin aynı tutarda olması durumunda ise istisna uygulayacak işvereni sigortalı çalışan belirler.
  • Net ücretle çalışanlarda vergi istisnasının nasıl uygulanacağı konusunda herhangi bir açıklama ve örneklendirme bulunmamaktadır.

2022 yılı için örnek bordro çalışmasına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Rasyotek Güvencesi ile Bordrolarınızı Hesaplatmak İster Misiniz?

Bordro Outsource Hizmeti
Rasyotek

Rasyotek