İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bordrolama Süreçleri

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bordrolama Süreçleri

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bordrolama Süreçleri

İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmede en alt kademeden tutun da en üst kademeye kadar tüm çalışanları kapsamaktadır. İşletmelerde farklı eğitim düzeyinde, pozisyonlarda ve sorumluluklarda çok sayıda insan görev alır. Bireylerin mülakat süreci, işe alınması, işletmeye uyum sağlaması, mesleki ve kişisel eğitimleri, ücreti ve yan hakları, kariyeri ve performansı, işten ayrılması gibi tüm süreçler insan kaynakları yönetimi kapsamında ele alınmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin amaçlarından bir tanesi de bireylerin ihtiyaçlarının giderilerek işletmelerin hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.

Hem yerelde hem de globalde iş süreçlerinin, teknolojinin, imkanların değişimi otomatik olarak işletmeleri de bu değişime ayak uydurmaya ve rekabet gücünü artırmaya yöneltmiştir. İşletmelerin rekabet gücünün olabilmesi için ileri görüşlü, yaratıcı ve teknolojiyi yakalayan bir bakış açısına sahip olmaları gerekmektedir. Tüm bunların neticesinde işletmeler varlıklarını sürdürülebilir. Tabi ki bu süreçte işin merkezinde insan yer almaktadır. Yani işletmelerin çalışanlarının eğitimli, nitelikli, değişime ayak uyduran yapıda olmaları işletmelere piyasada rekabet gücü sağlayacaktır.

İşletmede turn-over oranı yüksekse, çalışanların moral ve motivasyonları düşükse, hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı artmışsa, hatalı ürün sayısı artmışsa, verimlilik düşmüşse burada ciddi sorunlar var demektedir. Bu tarz işletmelerde maliyetler artar ve kârlılık azalır. Bu da işletmelerin varlıklarını sürdürme ihtimalini ve rekabet gücünü azaltan bir durumdur.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Alt Başlıklar

İnsan Kaynakları Yönetiminde alt başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

  • İK planlaması (seçme ve yerleştirme)
  • Kariyer yönetimi
  • Organizasyonel gelişim
  • Eğitim ve gelişim
  • Performans yönetimi
  • Bordro ve mevzuat
  • İş sağlığı ve güvenliği

Bordrolama Süreçleri

Pandemi dönemini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Bir anda piyasalar allak bullak oldu, sınırlar kapatıldı, işletmeler ve evler karantinaya alındı, sokağa çıkma yasağı uygulandı, günlerce hatta aylarca evden çalışma modeli hayatımıza girdi. Hayatımızda ilk defa globalde etkisi olan bir pandemi süreci yaşadık ve yönettik. İnsan kaynakları olarak işe alım, organizasyonel gelişim, kariyer, performans gibi tüm faaliyetlerimizi büyük oranda askıya aldık, bir tanesi hariç: Bordro ve mevzuat işlerimiz…

İşletmelerin yaşadığı ekonomik olumsuzlukları azaltmak adına “Kısa Çalışma Ödeneği” devreye alındı, kanunlar ve yönetmelikler çıkarıldı. İnsan kaynakları olarak çalışan, işveren ve devlet kurumları arasında köprü görevi gördük. Bu süreçte yaşanan gelişmelere ve değişimlere ayak uydurarak, bordro süreçlerimizi mevzuata uygun gerçekleştirerek işletmelerin sunulan teşviklerden, desteklerden maksimum oranda faydalanmasını ve denetimlerde cezai süreçlerle karşılaşmamasını sağladık.

Bordro departmanın yaptığı iş sadece çalışanların ücretlerini ve hak edişlerini ödemek gibi görünebilir ancak bu doğru değildir. Çalışanların özlük dosyasının tutulmasından vergi ve sigorta bildirimlerine, resmî işlemlerin mevzuata uygun yapılmasın sağlanan istihdam teşviklerinin alınmasına kadar birçok önemli konuyu ele almaktadır.

Rasyotek

Rasyotek