İşbaşı Eğitim Programı İle Uzaktan Çalışma

İşbaşı Eğitim Programı İle Uzaktan Çalışma

İşbaşı Eğitim Programı İle Uzaktan Çalışma

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDA 8220 İŞKOLU KODU İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA OLANAĞI YENİLENİR Mİ?

İşkolu kodu 8220 olan işverenlerin belirli mesleklerde uzaktan çalışma yöntemiyle işbaşı eğitim programı düzenlenmesine ilişkin yayınlanan 6432834 nolu Genelge, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında duyurulmuştu. Ne var ki Genelge; Yönetmeliğin 99. maddesi doğrultusunda Covid-19’un etkili olduğu ve bulaşma riskinin devam ettiği dönemde, 31.12.2020 tarihine kadar başlatılacak işbaşı eğitim programlarının uzaktan çalışma yöntemiyle düzenlenmesini içeriyordu. 2020 yılını geride bırakalı bir ay olmuşken 8220 işkolu kodundaki işverenlerin aklında, bu dakikadan sonra süreci nasıl yönetebilecekleri konusunda bir soru işareti bulunmaktadır.

Büyük risk taşıyan pandemi süreci, hız kesmeden devam etmektedir. Kalabalık ortamlarda çalışmak, toplu taşıma kullanarak ulaşımı sağlamak hâlen son derece risklidir. Tüm bu sebeplerden, özellikle büyükşehirlerde yaşamını sürdürmeye çalışan insanların iş arayışı da çıkmaza girmektedir. Bir yandan istihdamın arttırılmasına fazlasıyla gereksinim duyulurken öte yandan, pandeminin korkutucu tablolarını gördükçe iş arayışında tedirginlik yaşayan insanların sayısı çoğalmaktadır. Hele ki kronik bir rahatsızlığı sahip ya da birlikte yaşadığı yakınları risk grubunda olan işsizlerin endişeleri katlanarak artmaktadır. Geçim derdi ile bulaş riski yoğun Covid-19 arasında sıkışıp kalan, iş arayışındaki bireyler ne yapacağını bilemez hâldedir.

Yalnızca ülkemizi değil, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci içindeki tek dayanak noktası; içinde bulunduğumuz çağın “Dijital Çağ” olmasıdır. Eğitimden sağlığa her alanda dijitalleşme son hızıyla ilerlemektedir. E-ticaret ve perakendecilik ise bu sürece en iyi uyumlanan iki sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Süreç yönetimlerinin gün geçtikte dijitalleştiği ve kullanılan sistemlerle kurum, kuruluş ve işletmelerin çalışan takibini rahatlıkla yaptığı bir dönemdeyiz. İşte tam bu noktada akla, yazımızın başlığına konu olan soru geliyor. 2020 yılının sonu itibariyle tamamlanan tarihsel süreç, pandeminin devam etmesi göz önüne alınarak yeniden gündeme gelir mi? Hem istihdamın genişlemesi hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir çözüm önerisi olarak en azından belli iş kollarında uzaktan çalışma olanağı İŞKUR İşbaşı Eğitim Programında bir kez daha kabul görür mü?

İŞKUR, Türkiye’de istihdamın devamlılığı ve işsizliğin düşük seyri anlamında en önemli kurum olması sebebiyle büyük bir misyona sahip. Türk Meslekler Sözlüğünde yer alan Müşteri Temsilcisi, Müşteri Hizmetleri Görevlisi/ Asistanı, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi ve Çağrı Merkezi Elemanı iş kollarında İŞKUR’un 2021 yılında da İşbaşı Eğitim Programı için uzaktan çalışma olanağı sunması demek, binlerce kişinin istihdam edilmesine imkân sağlanması anlamına gelecektir. Sürecin ekonomik boyutu kadar sağlık anlamında da hassasiyet taşıdığı gerçeğinden hareketle, yakın zamanda bu konuyla ilgili güzel gelişmelerin yaşanmasını umut ediyoruz. Böylece hem işverenler istihdama katkı sağlayarak ülke ekonomisinin iyileşmesinde pay sahibi olabilecekler hem de pandemi sebebiyle işsiz kalan ve iş arayışında olan binlerce insan için beklenen fırsat ortaya çıkabilecek. Pandemi sürecinin sonlanması en büyük temenni olsa da yeni normaller içinde çözüm üretmeye çalışmak da önemli bir adım. Ne dersiniz? İşbaşı Eğitim Programında 8220 işkolu kodu için uzaktan çalışma olanağı tekrar gündeme gelir mi?

Rasyotek

Rasyotek