İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Son Düzenleme 

İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Son Düzenleme 

İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Son Düzenleme 

 
 
İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Mevzuatı kapsamında düzenlenen kurs/programların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla mevzuatta düzenlenen ancak sistemsel kontrol bulunmayan aşağıda yer alan durumlara ilişkin sistemsel kontroller yapılacağı açıklanmıştır. 


Buna göre, 

78 fiili gün olarak planlanacak programlar her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek üzere en fazla 5 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek ve 78 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir. 
 
İmalat ve bilişim mesleklerinde her halükârda izleyen yılın 30 Haziranı’nı geçmemek üzere programlar en fazla 156 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla 8 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek ve 156 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir. 


Geleceğin mesleklerinde düzenlenecek programlar her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek üzere programlar en fazla 234 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla 11 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükârda izleyen yılın 30 Haziranını geçmemek ve 234 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir. 


İşbaşı eğitim programlarında katılımcı ekleme işlemleri programın ¼’lük süresi içerisinde olmak şartıyla yalnızca programın açıldığı ay içerisinde yapılabilecektir. Takip eden aylarda ¼’lük süre içerisinde olsa dahi aynı program için katılımcı eklenmesine onay verilmeyecektir. 

admin

admin