İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

23.01.2024 tarih ve 32438 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İşkolları Yönetmeliği’nin iş yerinin girdiği işkolunun belirlenmesi başlıklı 4. maddesinde değişikliğe gidilmiş ve ayrıca Yönetmeliğin 4/a maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Düzenleme sonrasında 4.maddenin yeni hali aşağıdadır.   

İşveren, işveren sendikası veya işçi sendikasının başvurusu üzerine, bir iş yerinin girdiği işkolunun tespiti yapılır. 

Bir iş yerinin girdiği işkolu, ilgililerin başvurusu üzerine, o iş yerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlığın tespit ile ilgili kararı Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir. 

Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz. 

10.11.1983 tarihli ve 83/7376 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan mülga İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan iş yerlerinin işkolu yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır. 

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits