İŞKUR Çalışan Hakları Nelerdir? 

İŞKUR Çalışan Hakları Nelerdir? 

İŞKUR Çalışan Hakları Nelerdir? 

iskur calisan haklari

İŞKUR’un hem işverenler hem de çalışanlar için en önemli teşviki İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan hakları konusuna ait detayları bu yazımızda sizin için paylaşıyoruz. 

İŞKUR’da kaç saat çalışma vardır? 

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işe alınan çalışanlar, günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde çalışmaktadırlar. 

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında ne kadar maaş alınır? 

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara günlük 163,59 TL, öğrencilere 122,69 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 TL ödeme yapılır. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 TL cep harçlığı ödenmektedir. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR karşılanmaktadır. 

Çalışanlar İŞKUR’dan istifa ederse ne olur? 

İşbaşı Eğitim Programı içerisinde istihdam edilen çalışanlar programın süresi dolmadan ve herhangi bir mazeret göstermeksizin işten ayrılamazlar. Mazeretsiz olarak iş akitlerini sonlandıran, diğer bir deyişle istifa eden çalışanlar için çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlar: 

  • Mazeretsiz işten ayrılan çalışanın sözleşmesi İŞKUR il müdürlüğü tarafından feshedilir ve bu kişi fesih tarihinden itibaren 12 ay süreyle İŞKUR kurs ve programlarından yararlanamaz. 
  • İşten istifa etmemiş ancak düzenli olarak devamlılık göstermeyen, mazeretsiz şekilde devamsızlık yapan çalışanlar da aynı şekilde işi mazeretsiz bırakmış sayılırlar. 

Geçerli mazeret göstererek var olan programdan ayrılan çalışanlar için bir yıllık cezalı durum yaptırımı söz konusu değildir. Çalışan mazeretinin geçerli olup olmama durumu tamamen bağlı olduğu il müdürlüğünün inisiyatifindedir.

İŞKUR’dan ayrılmak için geçerli mazeretler nelerdir?

Aşağıda ifade edilen mazeretler İŞKUR tarafından geçerli sayılan mazeret türleri için örnek teşkil etmektedir: 

• Askerlik 

• Tutukluluk 

• Hamilelik veya doğum 

• Uzun süreli hastalık 

• Program devamlılığını engelleyebilecek ikametgâh değişikliği 

İşverenler çalışanları programdan çıkartabilir mi? 

İşveren tarafından çalışanın performansının uygun bulunmaması üzerine işverenin İŞKUR il müdürlüğüne çalışanın ilişiğinin kesilmesi için teklif iletmesi ve İŞKUR tarafından bunun kabul edilmesi sonucu programdan ayrılışlar, çalışanlar için herhangi bir yaptırım içermez. Aynı şekilde karşılıklı anlaşmaya dayanarak sözleşmenin sona erdirilmesi ve devam eden programların belirli sebeplerle iptal edilmesi sonucu programı tamamlayamayanlar da herhangi bir yaptırım ile karşılaşmazlar. 

Rasyotek

Rasyotek