İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Alınanlar İçin Sigorta Primi Desteği Uygulaması

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Alınanlar İçin Sigorta Primi Desteği Uygulaması

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Alınanlar İçin Sigorta Primi Desteği Uygulaması

4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneği alırken, işten ayrılma tarihini takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerinde işe giren ve işe girdiği tarih itibariyle 4447 sayılı Kanun kapsamında en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanları kapsamaktadır. 

Şartlar 

 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan şartları sağlayarak işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak, 
 • Yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanılan fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17.11.2020 tarihinden itibaren özel sektör işyerlerinde işsizlik ödeneği alınan dönem içerisinde işe girmek, 
 • İşe girdiği tarihten itibaren en az 12 ay süreyle 4447 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışmak, 
 • Prim desteği için SGK’ya talepte bulunmak, 

koşullarını birlikte taşımaları halinde prim desteğine hak kazanırlar. 

 • 4447 sayılı Kanununun ek 7’nci maddesinin yürürlük tarihinden itibaren 12 aylık süre dolmadan yapılan başvurular dikkate alınmaz
 • 12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sadece aynı özel sektör işyerinde sağlanması zorunlu değildir. Ara verilmeden tekrar işe başlatılmış olmak kaydıyla farklı özel sektör işyerlerinde yapılan çalışmalar da bu şartın sağlanmasında esas alınır. Çalışmanın özel sektör işyerinde olup olmadığı SGK tarafından belirlenir. 
 • “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde SGK kayıtları esas alınır ve söz konusu dönemde 360 gün süreyle işsizlik sigortası prim bildirimi yapılmış olması gerekir. Ancak, ay içerisinde “01İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süreler ile ara verilmeden çalışılmasına rağmen işten çıkışişe giriş nedenleriyle ay içinde 30 günden az prim bildiren süreler “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlanmasının tespitinde kesinti sayılmaz. 

Örnek: Burak Bey, 10.01.2020 tarihinde işten ayrılmış ve 6 ay süreyle işsizlik ödeneğine hak kazanmış, 05.04.2020 tarihinde işe başlamış, 11.09.2020 – 10.10.2020 tarih aralığında “İstirahat” nedeniyle adına prim bildiriminde bulunulmamış ve 10.05.2021 tarihinde 4447/Ek 7’nci madde kapsamındaki prim desteğinden yararlanma talebinde bulunmuştur. İlgilinin 05.04.2020 tarihi ile 05.04.2021 tarih aralığındaki 12 aylık dönemde 30 günlük “İstirahat” nedeniyle prim bildirilmeyen süre kesinti sayılmayacak 330 gün prim bildirimi yapılmış olsa da “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartını sağladığı kabul edilecektir. 

Aynı sigortalının 27.02.2021 tarihinde işten çıkarak 28.02.2021 tarihinde farklı bir işyerinde ara vermeden çalışmaya başladığı varsayıldığında Şubat ayında 28 gün prim bildirimi yapılmış olacak, bu durumda aynı sigortalı için 05.04.2020 tarihi ile 05.04.2021 tarih aralığındaki 12 aylık dönemde 30 günlük “İstirahat” ve 2 günlük de Şubat ayındaki işten çıkış-işe giriş nedenleriyle olmak üzere toplamda 32 günlük prim bildirilmeyen süre kesinti sayılmayacak ve toplamda 328 gün olsa da “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartı sağlanmış olacaktır. 

 • Prim desteğinin sağlanmasında; sadece “12 aylık hizmet akdine tabi olarak kesintisiz çalışma” şartının sağlandığı işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işe girişler esas alınır, işsizlik ödeneği hak sahipliğine esas fesih tarihinden sonraki 90 gün geçtikten sonraki işe girişler esas alınmaz. 
 • Prim desteğinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır. 
 • 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı sayılanlar için geçerli olan uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisseleri, İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prime esas kazanç alt sınırı (2020 yılı için 2.943 TL) üzerinden ödenir. 
 • Prim desteğine esas gün sayısı, fesih tarihinden sonraki 90 gün içindeki işsizlik ödeneği ödeme gün sayısı kadardır. 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Osman Şenay

Osman Şenay