İYS Kaydı İçin Son Tarih 31 Aralık 2021

İYS Kaydı İçin Son Tarih 31 Aralık 2021

İYS Kaydı İçin Son Tarih 31 Aralık 2021

IYS Kayıt Tarihi

İYS(İleti Yönetim Sistemi) kaydı için daha önce 1 Aralık 2020 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETDHK”) ve ikincil düzenlemeler gereğince; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçların kullanılması ile elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gerçek veya tüzel kişilere gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ileti, ticari elektronik ileti olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda, ticari elektronik ileti gönderimi yapan ve elektronik ticaret faaliyetinde bulunan ve hizmet sağlayıcı olarak kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerin, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulmuş bulunan İleti Yönetim Sistemi (“İYS”)’ne kayıt olma ve ticari elektronik iletilere ilişkin olarak almış oldukları onayları İYS’ ye aktarmaları gerekmektedir. 

Ticaret Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgını sebebiyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların mağdur olmaması adına İYS’ ye kayıt olma ve onayların aktarılma süreleri ertelenmiştir.

  • 150.000 ve üzerinde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların onaylarını yükleme için son tarih 31 Aralık 2020
  • 150.000 adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için ise onaylarını yükleme için son tarih 31 Mayıs 2021 olarak belirlenmiştir.

150.000 adet ve üzerinde izinli datası bulunan hizmet sağlayıcıların, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İYS kaydını ve data aktarımlarını gerçekleştirmeleri gerektiğini hatırlatırız.

Av.Alara Yılmaz

Av.Alara Yılmaz