Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinde Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama İmkânı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinde Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama İmkânı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinde Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama İmkânı

7431 sayılı Kanunun 5.maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 94.madde ile Koronavirüs salgını döneminde kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanan işverenlere eksik yapılan bildirimlerle ilgili tamamlama hakkı getirilmiştir.  

Söz konusu düzenlemeden yararlanılabilmesi için; 

  • 4447 sayılı Kanunun geçici madde 29 ve geçici madde 32 hükümlerinden yararlanan işverenlerden olması, 
  • Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalıları için SGK’ya başvuru yapılması, 
  • Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı için eksik bildirilen günleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmesi ve bu bildirime ilişkin primlerin aynı süre içinde ödenmesi şartları getirilmiştir.  

Yukarıda belirtilen şartlara uygun şekilde yapılan bildirimler ve ödenen primler süresinde yapılmış sayılarak idari para cezası uygulanmayacaktır. Bununla birlikte, kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan bildirimler için iade ve mahsup yapılamayacaktır. 

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits