Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme

KVKK Ticari İletiler

Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, internet portalı, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgası ve elektronik imza ile kayıt altına alıp güvenlik standartları dâhilinde saklayacak ulusal ortak veri tabanı sistemi olan İleti Yönetim Sistemi oluşturulmuştur

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ NEDİR?

Hizmet sağlayıcıların, mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletilere ticari elektronik ileti denir. Bu iletilerin gönderilebilmesi için alıcıların onayı gerekir. Ancak, alınan veya dolaylı yoldan kullandırılan bir hizmete ilişkin yapılan teslimat, borç, fatura içerikli iletilerin gönderiminde onay aranmaz.

HİZMET SAĞLAYICISI KİMDİR?

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişilere hizmet sağlayıcı denir.

ARACI HİZMET SAĞLAYICISI KİMDİR?

Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilir.

• Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikle hizmet sağlayıcı için öngörülen yükümlülüklerin ifasına yönelik teknik imkân tanır.

• Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

• Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.

• Aracı hizmet sağlayıcı ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin sistemini İYS ile uyumlaştırır.

• Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığını kontrol eder ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimini başlatmaz.

• Aracı hizmet sağlayıcı, alıcıların abonelik hattını kapatmaları halinde İYS’ ye bu durumu bildirir.

İleti Yönetim Sistemiyle Birlikte :

Ticari ileti göndermek isteyen yani telefon yoluyla sesli ya da SMS ile e-posta yoluyla ileti göndermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, İYS sistemine kayıt yaptırmak zorunda olacaklar.

• Sesli arama içeriğinde de; tacirler için ticaret unvanına, esnaflar için ise adı ve soyadına yer verilecek. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere de yer verebilecek. Bu kişi ve firmalar, İYS üzerinde kaydı bulunmayan yani onayı olmayan hiçbir kişiye sesli, yazılı elektronik ileti gönderemeyecekler.

• Kişiler, İYS üzerinden hangi şirketlere kendisine bildirim gönderme izni verdiğini de görebilecekler.

• Hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYS tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer verecek.

• İYS üzerinden alınmayan onaylarda onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacak. İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcısı tarafından 3 (Üç) iş günü içerisinde İYS’ ye kaydedilecek. İYS ‘ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacak. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilecek.

• Şikayet başvuruları, öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacak. Ön inceleme sonrasında İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek şikâyet sonuçlandırılacak. Ancak gerekli hallerde İl Müdürlüğünce denetim için görevlendirilen personel tarafından da yerinde denetim yapılabilecek.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİNİ NE ZAMAN VE NASIL KULLANMAYA BAŞLAYABİLECEĞİZ?

İYS,1 Mart 2020 tarihinde hizmet sağlayıcıların izin girişine açılacak ve kısa bir süre içerisinde ise iys.org.tr üzerinden ön başvuru yapılabilecektir. Sistemi kullanmak için İleti Yönetim Sistemi başvuru formunu kullanarak gerekli bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir. Başvuru aşamasında girmiş olduğunuz bilgi ve belgeler kontrol edilip doğrulandıktan sonra hesabınız kullanıma açılacaktır. Hesabınız açıldıktan sonra mevcut izinleri 1 Haziran 2020 ‘ye kadar sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince 1 Haziran 2020’ye kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmayan izinler geçersiz kabul edilecektir.

➢ 3 Ocak 2020 İleti yönetim sisteminin açılması, hizmet sağlayıcı ve vatandaşların bilgilendirilmesi

➢ 15 Ocak 2020 Hizmet sağlayıcıları için İleti Yönetim Sistemi başvurularının açılması

➢ 1 Mart 2020 Hizmet sağlayıcıları için İleti Yönetim Platformunun açılması

➢ 1 Haziran 2020 Alıcılar(vatandaşlar) ve kamu için İleti Yönetim Sistemi’nin açılması

➢ 1 Eylül 2020 Operatörler ve STH’ lar için İleti Yönetim Sistemi Platformunun açılması

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere – https://iys.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Rasyotek

Rasyotek