Meslek Mensuplarının Beyanname ve Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

Meslek Mensuplarının Beyanname ve Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

Meslek Mensuplarının Beyanname ve Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

Muhtasar ve Prim Hizmet 2019

Birçok mükellef beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci, SMMM ve YMM (meslek mensubu) aracılığıyla göndermek zorunda olup, meslek mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından verilmiş kabul edilmektedir.

Beyanname ve bildirimleri meslek mensubu aracılığıyla verilen mükellefler, meslek mensubunun vefatından geç haberdar olabilmekte ya da yakını vefat eden meslek mensupları, defin işlemleri ve vefatla ilgili diğer vecibelerin yerine getirilecek olması nedeniyle süreye ihtiyaç duyabilmekte, bu nedenlerle beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri aşıldığından vergi cezaları ile karşılaşılmaktadır.

213 sayılı Kanunun 17’nci maddesine istinaden, meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7’nci güne uzatılmıştır.

Beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yukarıda belirtilen şartların oluştuğunun anlaşılması durumunda re ’sen yapılabileceği gibi ilgililerin yazılı başvurusuna istinaden de yapılabilir. Vergi dairesince re ‘sen uzatma yapılmadığı durumlarda, bu sürelerin dolmasından önce veya sonra beyanname/bildirimleri veren meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat ettiğinin ve vefat tarihinin ispat ve tevsik edilmesi şarttır.

  • Eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi meslek mensubunun yakını kabul edilir.

Örnek–1: SMMM Ahmet Bey’in kayınpederi 20.11.2019 tarihinde vefat etmiştir. Ahmet Bey’in kayınpederinin vefat ettiği tarih itibarıyla, beyannameleri Ahmet Bey tarafından verilen mükelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme süresinin bitimi olan 26.11.2019 tarihine 7 günden az bir süre kaldığından, 26.11.2019 tarihine 7 gün eklenecek ve söz konusu beyannameler 03.12.2019 tarihine kadar verilecek, tahakkuk eden vergiler yine 03.12.2019 tarihine kadar ödenecektir.

Örnek–2: SMMM Hatice Hanım’ın babası 25.11.2019 tarihinde vefat etmiştir. Hatice Hanım’ın babasının vefat ettiği tarih itibarıyla, bildirimleri Hatice Hanım tarafından verilen mükelleflere ait Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresinin bitimi olan 02.12.2019 tarihine 7 gün kaldığından, 02.12.2019 tarihine 7 gün eklenecek ve söz konusu bildirimler 09.12.2019 tarihine kadar verilecektir.

Örnek–3: SMMM Dündar Bey’in annesi 19.10.2019 tarihinde vefat etmiştir. Dündar Bey’in annesinin vefat ettiği tarih itibarıyla, beyannameleri Dündar Bey tarafından verilen mükelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin verilme süresinin bitimi olan 28.10.2019 tarihine 7 günden fazla bir süre olduğundan bu uygulamadan faydalanamayacak, söz konusu beyannameler 28.10.2019 tarihine kadar verilecek ve tahakkuk eden vergiler de 28.10.2019 tarihine kadar ödenecektir.

Rasyotek

Rasyotek