Muhtasar Beyannameye Konu Edilecek 7103 Vergi Teşviki

Muhtasar Beyannameye Konu Edilecek 7103 Vergi Teşviki

Muhtasar Beyannameye Konu Edilecek 7103 Vergi Teşviki

7103 vergi teşviki

304 seri nolu gelir vergisi genel tebliğine istinaden 17103, 27103 ve 37103 nolu sigorta prim teşviklerinden yararlanan işyerleri için bu ay verilmesi gereken muhtasar beyanname üzerinden vergi teşviklerinden yararlanma hakkı getirilmiştir.

Tebliğin 10.maddesinde ise Ocak-Mayıs dönemine ait 17103, 27103 ve 37103 nolu sigorta prim teşviklerinden yararlanma hakkı olan işyerlerinin de bu ay verilecek muhtasar beyannameye konu edilebileceği ; Ocak- Mayıs dönemlerine ilişkin verilmiş olan muhtasar beyannamelerde düzeltme yapılmayacağı açıklanmıştır.

Tebliğde ayrıca prim desteğinden yararlanılmayan kişiler için vergi desteğinden yararlanılmayacağı açıklanmıştır.

Bu gerekçelerle bu ay verilecek muhtasar beyannamede vergi teşvikinden yararlanmak isteyen işletmelerin rapor@rasyotek.com.tr adresine “Ocak-Mayıs Dönemi 7103 Raporu” taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Gelen taleplere göre öncelikle e bildirge sistemi üzerinden Ocak-Mayıs dönemlerine ait sigorta prim düzeltmeleri yapılacak olup; akabinde rapor paylaşılacaktır.

Bu ay verilecek muhtasar beyannamede her ne sebeple olursa olsun Ocak-Mayıs dönemleri için vergi teşvikinden yararlanamayacak işletmelerin herhangi bir talepte bulunmasına gerek yoktur.

Rasyotek

Rasyotek