Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Ücret Gizliliği İçin GİB Şifre Vermeye Başladı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Ücret Gizliliği İçin GİB Şifre Vermeye Başladı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Ücret Gizliliği İçin GİB Şifre Vermeye Başladı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 86’ ncı maddesinin 13. fıkrasına dayanılarak muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygun görülmüş ve bu çerçevede; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’ nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

01.06.2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01.01.2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) başlamış olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin pilot uygulaması 01.01.2020 tarihine kadar uzatıldı. Tüm Türkiye’ de bu uygulamaya 01.01.2020 tarihi itibariyle başlıyor.

Özellikle ücret gizliliği İK çalışanların açısından tereddütlü konulardan birisiydi. Gelir İdaresi Başkanlığının 122 sayılı sirküsüyle bu konu netliğe kavuştu ve GİB ayrı bir kullanıcı adı, parola ve şifre vermeye başlamıştır.

st
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Ücret Gizliliği İçin GİB Şifre Vermeye Başladı 4
Image 12 7b2f6803 c3c6 4055 87e4 e5e802dc2efb
MPHB Ücret Gizliliği Şifre Sirküsü
Image 12 7b2f6803 c3c6 4055 87e4 e5e802dc2efb
MUHSGK Şifre Talep Formu
Osman Şenay

Osman Şenay