Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birlikte Verilmesi Uygulaması

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birlikte Verilmesi Uygulaması

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birlikte Verilmesi Uygulaması

Muhtasar ve Prim Hizmet 2019

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6728 Sayılı torba yasayla vergi ve sigorta primlerinin tek bir belgeyle (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi-MPHB) bildirileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet 2019


Bilindiği üzere, Kırşehir’de 01.06.2017 tarihinde, diğer pilot bölge olarak seçilen Amasya, Bartın, Çankırı illerinde bulunan mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin birlikte verilmesi uygulaması 01/01/2018 tarihinde başlamıştır. Bir erteleme olmaması durumunda tüm Türkiye’de bu uygulamanın 01/07/2019 tarihinde başlaması kararlaştırılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığına mükellefler/işverenler tarafından kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak tereddütlerin dile getirilmesi istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığı 30/05/2019 tarihinde bir taslak yayımlayarak, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verileceğini belirtmiştir.

Ücret gizliliği açısından söz konusu kullanıcı kodu, parola ve şifrelerin, şirketin İK departmanı tarafından alınması ve ücretler ile ilgili SGK prim kesintileri ve vergi kesintilerinin İK departmanı tarafından beyannameye girilmesi ve bildirim yapılması gerekmektedir. Ancak vergi kesintisine tabi diğer ödemelerin nasıl beyan edileceği şirketlerde önemli bir sorun olacaktır. İK departman çalışanlarının vergi mevzuatına ve ilgili bildirim ekranlarına hâkim olmaması nedeniyle aksaklıkların yaşanılması kaçınılmazdır.


Geçiş tarihine ilişkin herhangi bir erteleme olmaması durumunda, Temmuz 2019 dönemine ait bildirimlerin Ağustos 2019 dönemi içerisinde yeni sistemler üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

Resmi makamlarca yapılan görüşmelere ve yaşanan son gelişmelere istinaden ilgili uygulamanın 01/01/2020 tarihine uzayacağı, 01.07.2019 tarihinde pilot bölgelere Eskişehir ve Konya illerinin dahil edileceği öngörülmektedir.

Rasyotek

Rasyotek