Multinet, Ticket, Sodexo gibi kartlara ödenen yemek parasının KDV oranı değişti

Multinet, Ticket, Sodexo gibi kartlara ödenen yemek parasının KDV oranı değişti

Multinet, Ticket, Sodexo gibi kartlara ödenen yemek parasının KDV oranı değişti

31.07.2020 tarihli 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar” ile %8 olarak uygulanan yeme-içme hizmetlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2020 yılı için 23,00 TL olarak belirlenmişti.

1 Ocak 2020 tarihinden istisna uygulaması 23,00 + (23,00*%8=1,84) = 24,84 TL (KDV Dahil) olarak yapılmaktaydı.

2812 sayılı Karar ile artık 31.12.2020 tarihine kadar yeni uygulama 23,00 + (23,00*%1=0,23) = 23,23 TL (KDV Dahil) olarak uygulanacaktır.

Hem yemek kartına yapılan ödemelerde hem de bordro işlemlerinizde gerekli revizelerin yapılması önem arz etmektedir. Aksi takdirde ileride gerçekleşebilecek resmi denetimlerde vergi ziyaı nedeniyle sıkıntı yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Cumhurbaşkanı kararı linki; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-4.pdf

Osman Şenay

Osman Şenay