Mutlu İş Yeri için Mutlu Çalışan

Mutlu İş Yeri için Mutlu Çalışan

Mutlu İş Yeri için Mutlu Çalışan

Günün büyük bir bölümünün geçirildiği çalışma ortamında verimli işler ortaya koyulmasındaki en büyük pay, motivasyonun yüksek seviyede olmasıdır. Bu noktada çalışanların iş yerlerinde yeterli motivasyona sahip olmaları mutlu hissetmeleriyle de birebir ilişkilidir. Bir işletmenin başarısındaki en büyük pay sahibi, çalışanlar olduğuna göre, işverenlerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri de çalışanların mutluluğudur. Bu da mutlu çalışanın mutlu iş yeri anlamına geldiğini bize gösterir.

Çalışan Motivasyonunu Sağlayan Kriterler

Kurum İçi İletişimin Önemi

Çalışanlar üzerinde motivasyon sağlayan en önemli ve en kolay adımların başında güçlü iletişim gelmektedir. Ekip arkadaşları ve yöneticilerle gerçekleştirilen olumlu iletişim, şirket içinde güçlü bağlar kurmak; çalışan motivasyonu için büyük önem taşımaktadır. Yalnızca e-posta yazışmaları ya da ortak platformlar üzerinden mesajlaşmak yerine iletişim için yüz yüze etkileşim sağlanabilecek yollar tercih edilmesi, kısa molalar sırasında ekip arkadaşları ve departmanlar arası gerçekleştirilebilecek kısa sohbetler hem motivasyon hem de çalışan bağlılığı için atlanmaması gereken küçük ama önemli detaylardandır.

Ekip ruhunu, bir takımın parçası olduğunu hisseden çalışanların motivasyonlarının yükseldiği ve daha verimli çalıştıkları gerçektir.

Fark Yaratabilecek Fikirlerin Ortaya Çıkmasına Fırsat Vermek

Herkes kendisine ve düşüncelerine değer verildiğini hissetmek ister. Şüphesiz ortaya atılan her fikir uygulanabilir, sürdürülebilir ya da var olan stratejileri geliştirebilir nitelikte değildir ancak beyin fırtınası yaparak, herkesin düşüncesine önem verildiği belli edilerek de hiç beklenmeyen zamanlarda farkındalık ve fark yaratacak fikirler ortaya çıkabilir. Çalışma ortamı içinde söz hakkı olduğunu hisseden, fikirlerinin dikkatle dinlendiği ve değer gördüğünü deneyimleyen çalışanların motivasyonlarının hızla arttığı ve aynı oranda şirketlerine değer katmak adına daha verimli çalışmalara imza attıkları gözlenmiştir.

Herkesin Eşit Söz Hakkı Olduğunu Hissettirmek

Çalışan fikirlerine değer verilmesi anlamında yapılabilecek en basit adımlardan birisi, şirket içinde çalışanları da direkt olarak ilgilendiren konularda anket çalışması düzenlenmesidir. Şirket içerisinde yapılacak etkinliklerde, alınacak basit kararlarda çalışanların düşüncelerine danışılması, şirket içinde oylama yapılması; demokratik ortam yaratılması bakımından da şirkete değer katacak adımlardandır.

Son yıllarda şirketler inovasyon takımları oluşturmaya başlamış; farklı departmanlardan, yetkinliklerden çalışanlarla oluşturulan bu takımlarla hem çalışan bağlılığının güçlendirilmesi için adımlar atılmakta hem de yeni fikirlerin sunulmasına, katma değer yaratacak işler ortaya konmasına imkân verilmektedir.

Başarıyı Takdir, Motivasyonun Temel Dayanağı

“Marifet, iltifata tabidir.” atasözümüzde de belirtildiği gibi başarı, takdir ve taltif edilmeli; performansı yüksek olan çalışanlar, üst yönetimlerce fark edildiğini hissedebilmelidir.  Yalnızca maddi değil ayrıca manevi olarak da çalışanlar performanslarının hakkaniyetli şekilde değerlendirildiğine güven duymalıdırlar. Güven duygusu, motivasyonu ve verimliliği arttırmasının yanında kişiye mutluluk da sağlamaktadır.

Destek Olmak ve Paylaşmak

Şirket içerisinde kendisine destek olunduğunu hisseden çalışanlar streslerinin azalmasına bağlı olarak ve yükselen güven duygusuyla daha motive bir hâle gelmektedirler. Sinirbilim uzmanları vücudumuzdaki oksitosin hormonunun insan ilişkileri, güven duygusu ve paylaşım ile arttığını belirtmektedir. Bu hormon insanı mutlu kılan ve mutluluğun da sürdürülebilir olmasını sağlayan en önemli hormon olarak görülmektedir.

Mutlu İş Yeri için Mutlu Çalışan

Konuyla ilgili örnekleri elbette ki arttırabiliriz ve her örnekte, mutlu çalışanlarla çevrelenmiş mutlu bir iş yeri için oldukça basit çözüm önerileri olduğunu görebiliriz. Bakış açısı değiştirildiğinde dünyanın değişeceği gerçeğinden hareketle şirketler; olumlu adımlarla iş dünyasındaki itibarlarını arttırabilir, fark yaratabilirler.

Başak Bengisu Akbulut

Başak Bengisu Akbulut