Otomatik BES’ten Cayanlar 2022’de Tekrar Sisteme Dahil Ediliyor

Otomatik BES’ten Cayanlar 2022’de Tekrar Sisteme Dahil Ediliyor

Otomatik BES’ten Cayanlar 2022’de Tekrar Sisteme Dahil Ediliyor

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında işverenler, çalışan sayısına göre 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sisteme dahil edilmiştir. 

Sisteme dahil olan çalışanların prime esas kazançlarının %3’ü her ay sisteme aktarılmaktadır. 

Cayma hakkını kullanan çalışanların, 2018 yılında yapılan düzenleme kapsamında sisteme tekrar 3 yıl içinde dahil edilmesi gerekmekteydi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 23.10.2019 tarihli ve 425871 sayılı Bakanlık Onayı ile işverenleri tarafından emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanların bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilme süresinin 4 yıl olarak yeniden belirlenmesi karar altına alınmıştı. 

Kurulun 02.10.2020 Tarih ve 32 Sayılı Karara istinaden 2017 yılında cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların tekrar kapsama alınması 5 yıl olarak belirlediğinden dolayı cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların sisteme tekrar girişi 2022 yılı olacaktır. 

bes 2022
Rasyotek

Rasyotek