Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Whatsapp Hamlesi

Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Whatsapp Hamlesi

Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Whatsapp Hamlesi

Rekabet Kurulu’nun bugün yayımladığı 11.01.2021 tarih ve 21-02/25-M sayılı kararı ile WhatsApp tarafından duyurulan yeni güncelleme doğrultusunda kullanıcıların kişisel verilerini paylaşmalarına ilişkin zorunluluk kapsamında re’sen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştur.

Alınan karar doğrultusunda Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti yapılacak olup, soruşturma sonucunda alınacak karara kadar doğabilmesi muhtemel ciddi ve telafi olunamayacak zararlar için aynı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda kullanıcıların kişisel verilerinin paylaşılmasının durdurulması gerektiği ifade edilmiştir.

İlgili kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bunun akabinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyurusu ile konunun Kurul tarafından detaylı değerlendirmesi yapıldıktan sonra kamuoyunun bilgilendirileceği açıklanmıştır.

İlgili duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Rasyotek

Rasyotek