Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm

Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm

Sağlık Sektöründe Dijital Dönüşüm

Sağlıkta dijital dönüşüm

İçerisinde bulunduğumuz pandemi nedeni ile bazı sektörler, ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecine girmektedir. Gerek teknolojik gelişmeler gerekse pandemi öğretileri eşliğinde şekillenen bu dönüşümde, hiç şüphesiz sağlık sektörü de öncülerden bir tanesi olacaktır. Pandemi süreci, sağlık sektörünün ülke dinamikleri içerisinde ne kadar önemli olduğunu ve kritik bir rol oynadığını bize göstermiştir. Bu değişim ve dönüşümün de sağlık sektöründe başlamasından daha doğal bir şey olamaz.  

Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Üniteleri 

Pandemi süreci ile eskiye oranla çok daha sık bir şekilde duyduğumuz kavramlardan bir tanesi “yoğun bakım üniteleri” olmuştur. Vaka sayılarının hızla arttığı son dönemde, yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri yalnızca ülke gündeminin değil, ayrıca dünya gündeminin de en önemli konularından biri haline gelmiştir. Her ne kadar Türkiye bu anlamda en şanslı ülkelerden biri de olsa, sağlık sistemi ülkemizde de son bir yıldır oldukça zorlanmıştır. 

Yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık personeli bir yandan yakınlarını, sevdiklerini görememenin psikolojik etkileriyle başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da hastalıktan etkilenen personel kaynaklı iş gücü yetersizliği ve teknolojik çözümlerin sınırlı kalması, bu süreçte yoğun bakım ünite çalışanlarını en çok zorlayan konu başlıklarından bazıları olmuştur.  

Teknolojik Dönüşüm ve Sağlık Sektörü 

Pandemi nedeni ile hastaya ait anlık değişimlerin uzaktan takip edilebilmesi ve buna bağlı olarak gerekli müdahalelerin anında yapılması kritik önem kazanmıştır. 

Uzaktan erişim teknolojileri ile sağlık çalışanlarının hastaya ait kritik durumları ve tedavi sürecini değerlendirmesi, diğer uzmanlık alanlarından hekimlerin de hasta takibine dahil olduğu multidisipliner yaklaşımı mümkün kılmaktadır. Bunun yanında bahsi geçen teknoloji, görevli hekim ya da hemşire hastane dışındayken bile hastanın bilgilerine ulaşmalarını ve gerekli tedavi sürecine hız kesmeden devam edebilmelerini sağlamaktadır.  Ayrıca yoğun bakım ünite hemşirelerinin düzenli bir şekilde yapması gereken kontrollerin büyük kısmının dijital platformlarda otomatik olarak yapılabilmesi, zaman tasarrufu yaratmakta ve hasta takibine daha fazla odaklanmaya olanak tanımaktadır. 

#sağlıktadijitaldönüşüm  

Tarık Yılmaz

Tarık Yılmaz