Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklikler Hakkında

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklikler Hakkında

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklikler Hakkında

Yürürlük tarihi 01.07.2020 tarihinde olmak üzere, 12.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelik ile özellikle satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri, yetkili servis istasyonları, bakım, onarım ve kargo masrafları, satış sonrası hizmet vermesi gereken ürün listesi hakkında çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

  • Değişiklikler ile hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresinin bitmeden önce yenilenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Böylece iki yıllık geçerlilik süresine sahip hizmet yeterlilik belgesinin, iki yıllık süre dolmadan yenilenmesi gerekmektedir.
  • Yapılan önemli değişikliklerden biri de servis istasyonlarına ait adres, ticaret unvanı, iletişim bilgileri gibi bilgilerin değişmesi durumunda değişikliğin internet sitesinde yayınlanması zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı şekilde üretici veya ithalatçı firmaların yetkili servis sözleşmelerini feshederek başka servisleri yetkili servis kılma durumlarında, yapılan değişikliğin firmaların internet sitesinde yer alması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Yetkili servis istasyonlarını arayan tüketicilerin çeşitli uygulamalar sonucunda telefonda bekletilerek olağan ücret tarifesinden daha fazla telefon ücretine maruz kalmamaları adına “Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez” hükmü getirilmiştir.
  • Garanti kapsamındaki ürünler için tüketicilerin göndermiş olduğu arızalı/hasarlı ürünlerin posta, kargo gibi giderlerinin firma tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştır. Binek otomobiller, kamyonetler, ATV araçları, motosikletler, motorlu scooterlar, yatlar ve karavanlar için azami tamir süresi “45 iş günü” olarak düzenlenmiştir.
  • Yetkili servislere Hizmet Yeterlilik Belgesinin verilmesinin, düzenleme ile yalnızca Bakanlık ve TSE tarafından olabileceği belirlenmiştir. Servis bilgilerindeki değişikliklerin, on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesine yönelik süre otuz güne çıkarılmıştır.
  • Yönetmelikte belirlenen sayıdan fazla yetkili servis istasyonu kurulması halinde bu yetkili servis istasyonlarında yapılan iş ve işlemlerin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ürünlere yerinde bakım ve onarım hizmeti verilmesi durumunda malın teslim alındığına dair belge düzenleme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yönetmelik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200212-14.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Rasyotek

Rasyotek