SGDP İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimienel Yazısı  

SGDP İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimienel Yazısı  

SGDP İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimienel Yazısı  

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi konulu genel yazıya göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenleme kapsamında (yaş şartı haricinde  sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartını sağlayanlara emekli veya yaşlılık aylığı bağlanması) SGDP’ye tabi çalışan sigortalılara yönelik verilecek beş puanlık indirimden ilk defa 8.9.1999 tarihi ve önceki tarihte sigortalı olup  sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile yaş şartını yerine getirmiş olanlardan dolayı yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda tereddüt yaşanmaktadır.  

Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin olarak alınan görüşe göre, söz konusu sigorta prim teşvikinden (5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen prim teşviki) 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartını da sağlayanlar için yararlanılması mümkün değildir.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün söz konusu görüşe ilişkin gerekçesi şu şekildedir:  

İlgili maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi söz konusu prim teşvikinin getiriliş amacı, 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci madde uyarınca 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan ilgili mevzuatı uyarınca yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçilmesidir. Bu bakımdan, söz konusu sigorta prim teşvikinin kapsamı aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca yaşlılık aylığı bağlananlar ile sınırlıdır. Dolayısıyla, 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olanların mezkur  teşvikten yararlandırılmalarına imkan bulunmamaktadır. 

Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits