SGK e-Tebligat Uygulamasında Örnek İl Eskişehir

SGK e-Tebligat Uygulamasında Örnek İl Eskişehir

SGK e-Tebligat Uygulamasında Örnek İl Eskişehir

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacak ve elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esaslar 2021-38 sayılı Genelge ile açıklanmış ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanılmıştır. 

Bu defa, elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menüsü işleme alınmış, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanun’da yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir. 

Uygulamanın tüm Türkiye çapında işletime alınması ile ayrıca gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

admin

admin