SGK Kaynaklı 7103 Sayılı Teşvikte Hatalı Tanımlamalar ve Yapılması Gerekenler

SGK Kaynaklı 7103 Sayılı Teşvikte Hatalı Tanımlamalar ve Yapılması Gerekenler

SGK Kaynaklı 7103 Sayılı Teşvikte Hatalı Tanımlamalar ve Yapılması Gerekenler

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

SGK tarafından yapılan incelemelerde bazı işyerlerinden;

  • 17103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 27103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,
  • 27103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 17103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

Yeni işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan süre yerine 12 ay ya da 18 aylık sürelerin verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden yersiz yararlanıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu hatalı teşvik kayıtları için, SGK sisteminden kaynaklı yersiz yararlanmaya sebebiyet verildiğinden, hatalı teşvik listesinde yer alan sigortalılar ve karşılığı dönemlerle sınırlı kalacak şekilde hatalı teşvik listelerindeki hatalı dönemlerin 05510 kanun numaralı teşvike ya da işverence talep edilen farklı kanun numaralı teşvike dönüştürülmesi için;

  • Tahakkuk edecek borcun gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın işverene 5 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi,
  • 5 iş günü içerisinde ödenmesi halinde, MOSİP sisteminden tahsilat tarihinin değiştirilerek ilgili döneme gecikme cezası ve gecikme zamsız işlenmesi,

Gerekmektedir.

KAYNAK : SGK Genel Yazı

Rasyotek

Rasyotek