SGK Teşviklerinden Yararlanmayı Engelleyen Faktörler

SGK Teşviklerinden Yararlanmayı Engelleyen Faktörler

SGK Teşviklerinden Yararlanmayı Engelleyen Faktörler

SGK Teşviklerindeki Engeller

SGK Teşvikleri Ne İşe Yarıyor?

Maliyet, ürün ya da hizmetin elde edilmesine kadar geçen sürede harcanan değerlerin tümüdür. Değişken ve sabit giderler olmak üzere genel olarak iki kaynağa dayanan maliyet, işletmelerin kârlılıklarını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple işletmeler maliyetleri düşürecek çözümlere her daim ihtiyaç duymakta ve devlet de bu anlamda pek çok farklı teşvik ile işletmeleri desteklemektedir. Devletin kendilerine sunduğu teşviklerden en hatasız, eksiksiz şekilde yararlanmak işletmelerin devamlılığı, kârlılığı ve büyümeleri için de önemli bir kriterdir. Pekâlâ teşvikler denildiğinde ilk akla gelen kurum olan SGK tarafından sunulan teşviklerden yararlanabilmek için neler yapılmalı, hangi şartlar bu yararlanmaları olumsuz etkiler veya engeller; bunları biliyor muyuz? 

Geriye Dönük SGK Borçlanması  

İşletmeleri SGK teşviklerinden faydalanmaktan alıkoyan etkenlerin başında Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan geriye dönük borçlanmalar gelmektedir. Özel sektör işletmelerinin yapılan denetimler sonucu cezai işleme maruz kalması ve SGK’ya borçlu hâle gelmesi, kesilen cezaların ödenmemesinden kaynaklı borçlarının bulunması; işletmenin SGK teşviklerinin hiçbirinden faydalanamaması anlamına gelmektedir. Bu borçlanmalara sebep olan ceza kesimleri genel olarak hatalı bildirimlerden kaynaklanmaktadır ve bunların başında prime esas kazanç (PEK) ve/veya çalışan gün sayısının doğru bildirilmemesi, kayıt dışı istihdam yapıldığının tespit edilmesi gelmektedir. Bu ve benzeri durumlarla karşılaşan işletmeler, taraflarına kesilen para cezalarını ödemedikleri takdirde SGK teşviklerinin hiçbirinden yararlanma hakkı elde edemezler.  

Teşvikten Faydalanılacak Kanun Türünden Geriye Dönük Yersiz Yararlanma 

En az SGK’ya borçlanma kadar kritik bir diğer konu da daha önce başvurulan herhangi bir teşvik türünde geriye dönük yersiz yararlanma tespit edilmesidir. Yersiz yararlanma gerçekleştirilen bir teşvik türünün tespiti sonrası kesilen cezaların ödenmemesi, o ceza tutarı ödenene kadar aynı teşvik türüne başvurulmasını engeller. Bu sebeple teşviklerden eksiksiz yararlanma ne denli önemli ise bu işlemlerin hatasız olarak yapılması da en az o kadar önemlidir. Burada unutulmaması gereken bir diğer nokta da başvuru yapılamayacak ve yararlanılamayacak teşvik türünün yalnızca daha önce yersiz yararlanma gerçekleştirilen teşvik türü olacağıdır. Örnek olarak 6111 teşvikinden geriye dönük yersiz yararlanma sebebiyle daha sonraki dönemlerde faydalanamayan bir işletme herhangi bir yersiz yararlanma göstermediği 7103 nolu teşvikten faydalanmaya devam edebilir.  

Kamu İhalesine Girme 

Bilindiği üzere SGK teşviklerinden yararlanmak için özel sektörde yer almak gerekmektedir. Ne var ki özel sektördeki işletmenin de herhangi bir kamu ihalesine dahil olmaması gerekmektedir. Aslında burada işletmenin ilerleyebileceği bir yol bulunmaktadır. Eğer bahsi geçen işletme kamu ihalesine girdiği noktada yeni bir iş yeri dosyası açar ve bu dosyada yer alan personellerinin hiçbirini herhangi bir teşvikten yararlandırmaz ise diğer iş yeri dosyalarında teşvikli personel çalıştırmaya devam edebilir. Ancak yeni bir dosya açmaz ve ihaleye girdiği iş yeri dosyasında herhangi bir teşvikten yararlandığı personel bulunursa faydalandığı SGK teşviki düşer. Bu sebeple SGK teşviklerinden yararlanan işletmeler kamu ihalelerine girerken azami dikkat göstermeli, gerekli şartları taşıyamıyorlar ise kamu ihalelerine girmemelidirler.  

SGK Cari Dönem Bildirgelerinin Yasal Süre İçinde Bildirilmemesi 

SGK teşviklerinden yararlanmayı engelleyen faktörlerin bir diğeri de cari dönem bildirgelerinin yasal süre içerisinde SGK’ya bildirilmemesidir. Sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir. Hafta sonuna gelen tarihlerde ilk iş günü son tarih olarak sayılmaktadır fakat işletmeler bu cari dönem bildirgelerini belirtilen tarih aralığında bildirmedikleri veya eksik bildirimde bulundukları takdirde cezai işlem uygulanacağından SGK teşviklerinden yararlanamamaktadır. 

SGK Tahakkuk Borcunun Yasal Sürede Ödenmemesi 

Cari dönem bildirgelerinin yasal süre içinde bildirilmemesi gibi tahakkuk borcunun yasal sürede ödenmemesi de işletmelerin SGK teşviklerinden yararlanmamasına sebep olmaktadır.  

Belirttiğimiz durumlar, işletmelerin maliyet tasarrufu etmelerini engelledikleri gibi kârlılıklarına ve hatta resmî kurumlar gözündeki itibarlarına da zarar vermektedir. Bu nedenle işletmelerin farklı hesaplama algoritmalarına sahip bu teşvikleri hatasız ve eksiksiz hesaplayan yazılımları olan profesyonellerden hizmet alması ve alanında uzman ekiplerle çalışması büyük önem taşımaktadır.  

Rasyotek

Rasyotek