SGK Teşviklerinin İşletmelerin Bütçesindeki Yeri

SGK Teşviklerinin İşletmelerin Bütçesindeki Yeri

SGK Teşviklerinin İşletmelerin Bütçesindeki Yeri

Günümüz ekonomisindeki dalgalı seyir, işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığı açısından bütçe performansının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. İşletmelerin bütçelerinde “İnsan Kaynağı” gideri önemli bir yere sahiptir. Çünkü işletmeler faaliyetlerini devam ettirirken nitelikli iş gücü istihdam etmek yahut mevcut çalışanları nitelikli hale getirmek için eğitimler aldırmaktadır. Ayrıca nitelikli iş gücünü elde tutmak da işletmeler için maliyetli olmaktadır.

İşletme Bütçesine Katkı Sağlamanın Yolu: Teşvikler

Her işletmenin işe alım sürecinde uyguladığı bir İnsan Kaynakları politikası vardır, bu politikalar ışığında, istihdam edecekleri veya ettikleri çalışanların belirli şartları sağlaması durumunda, SGK’ya her ay ödeyecekleri sigorta primlerini ödemeyebiliyor ya da daha az ödeyebiliyorlar. Elde edilen bu tasarruf tutarları, aylık ve yıllık bazda işletmelerin bütçesine önemli katkı sağlıyor. Bu da işletmelerin yaşam boyu değerlerine sürdürülebilir bir destek oluyor.

Örneğin; yaklaşık 1.000 çalışanı bulunan bir üretim firmasında 2022 yılında yararlanılan sigorta prim teşvik tutarı aylık ortalama 150 ila 180 bin TL arasında değişmektedir. Yani yıllık olarak ortalama 2 milyon TL’lik bir tasarruftan söz ediyoruz. Elde edilen bu tasarruf ile işletmeler büyümeye, gelişmeye ya da yeniden nitelikli iş gücü istihdam etmeye odaklanabiliyor.

Teşvikler için Profesyonel Danışmanlığın Önemi

Uygulamada birçok sigorta prim teşviki bulunmaktadır. Var olan her teşvik özelinde sağlanması gereken farklı kriterler olduğundan dolayı işletmelerin bu süreci iyi bir ekip ve yazılım olmadan takip etmesi, tasarruf miktarını üst düzeyde tutması mümkün değildir.

Burada önemli hususlardan bir tanesi de şirketlerin İnsan Kaynakları departmanında bordro ve mevzuat açısından donanımlı bir ekibin olmaması, işletmelerde hem iş süreçlerinde hem de bordro süreçlerinde önemli hatalara sebebiyet vermektedir. Bu hataların denetmenler/müfettişler tarafından tespiti halinde de işletmeleri önemli miktarda idari para cezaları ve teşvik kayıplarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Tüm bu sebeplerden ve teşviklerin işletme bütçesine sağlayacağı önemli katkılardan ötürü şirketlerin profesyonel danışmanlık alması, süreci uçtan uca, hatasız ve eksiksiz takip etmesi büyük önem taşımaktadır

Rasyotek

Rasyotek