sgk

SGK Teşviklerinin İşletmelerin Bütçesindeki Yeri

Günümüz ekonomisindeki dalgalı seyir, işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığı açısından bütçe performansının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. İşletmelerin bütçelerinde “İnsan Kaynağı” gideri önemli bir yere sahiptir.

Güncel SGK Teşvikleri ve Teşviklere Dair Bilinmesi Gerekenler 

İstihdam; bir ülkedeki sosyal ve ekonomik dinamikleri doğrudan etkileyen bir faktördür. Çalışma çağında olan bireylerin, düzenli gelir sahibi olduğu işlerde istihdam edilmeleri, Devletlerin öncelikli politikalarını belirler. Teşvikler

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)

Kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işletmelere KÇÖ ve/veya NÜD uygulamasını sonlandırıp normal çalışma düzenine geçmesi durumunda verilecek teşvik detayları; 1) İşverenin geçici 23’üncü

COVID-19 VE İŞ KAZASI

İŞ KAZASI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’ üncü maddesi uyarınca, “İş kazası; a) sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından