TGB’de, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin bölge dışında çalışması

TGB’de, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin bölge dışında çalışması

TGB’de, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin bölge dışında çalışması

Teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikinde dikkate alınan bölge dışında çalışmaları için oran 31.12.2022’ye kadar %20’den %50’ye çıkarılmıştır.

5746/3(2) … Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentörlük yapması durumunda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Buna ilave olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

4691/Gç.2(3) … Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin %100’ünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinden yüksek lisans yapanlar için 1.5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin %100’ünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.  Buna ilave olarak bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

arge karar
Rasyotek

Rasyotek