Turizm Sektörüne Verilen Teşvikler ve Önemi 

Turizm Sektörüne Verilen Teşvikler ve Önemi 

Turizm Sektörüne Verilen Teşvikler ve Önemi 

Turizm anlamında oldukça güçlü bir ülke olan Türkiye; turizm sektörüne katkı sağlamak, ülkemizde konaklayan yabancı turist sayısını artırmak ve turizm sektöründe hizmet veren işletmelerin sürdürülebilir başarılar elde etmesini sağlamak amacıyla turizm sektörüne yönelik pek çok teşvik ve destek sağlamaktadır. Gerek işveren maliyetlerini azaltıcı gerekse yapılacak yatırımlara mali kaynak oluşturabilen bu teşvikler ile Türkiye’nin ekonomisinde önemli bir yere sahip turizm sektörü için pek çok fırsat bulunmaktadır. 

2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu 

Ekonomi bakanlığı tarafından desteklenen ve turizm sektörü yatırımlarını kapsayan bu teşvikin miktarı, yatırım yapılacak bölgeye ve yatırımın büyüklüğüne göre değişmektedir. Vergi indiriminden faiz desteğine, gümrük vergi muafiyetinden, sigorta primi işveren payına, KDV istisnasından yatırım yeri tahsisine kadar pek çok farklı başlıkta ve yine yatırımın yapılacağı bölgeye göre çeşitlenip değişiklik gösteren teşvikler ile yatırımcılara birçok fırsat sunulmaktadır.  

Bölgelere göre Turizm Teşvikleri 

Teşvikler altı bölgeye ayrılmış şekilde düzenlenmekte ve kimi teşviklerden her bölge aynı oranda yararlanırken bazı başlıklarda bölgelere göre farklılıklarla karşılaşılmaktadır. Birinci bölge içerisinde ülkemizin en kalabalık üç şehrinin yanı sıra; Antalya, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ yer alırken; ikinci bölge içerisinde Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya, Yalova yer almaktadır. Özellikle 5. ve 6. Bölge olan ve en çok teşvik faydalanmasını sağlayan şehirlerimiz ise genellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizdeki şehirlerimizden oluşmaktadır.  

Örnek olarak KDV ve gümrük muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, yapı harçları, emlak vergisi ve damga vergisi muafiyeti her bölgede geçerliliğini korumaktadır. Ne var ki faiz veya kâr payı desteği birinci ve ikinci bölgeye sunulmazken diğer dört bölgede de oransal olarak değişiklik göstermektedir. Vergi muafiyeti ve SGK işveren prim muafiyeti de bölgelere göre farklı oranlarda sunulan diğer teşviklere örnek olarak verilebilir.  

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak teşvikler için 5. bölge desteklerinden faydalanılabilmektedir. Aynı şekilde termal bölgelerde de gerçekleştirilecek herhangi bir yatırım faaliyeti beşinci bölge teşviki içerisinde yer almaktadır. 

İşbaşı Eğitim Programı ile Turizm Sektörü İşverenlerine Müjde 

İşverenlerin en önemli gider kalemlerinin başında hiç şüphesiz personel maliyetleri gelmektedir. İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, işe alınacak personelin maaş ve SGK ödemeleri İŞKUR tarafından sağlanır ve böylece işverenler için önemli bir gider yükü ortadan kalkar. Nitelikli iş gücü ve minimum maliyet dengesini sağlamak adına büyük öneme sahip İşbaşı Eğitim Programı turizm sektörümüze yapılacak katkıların önemli bir ayağını oluşturmaktadır.  

Ek Destekler 

Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı için tahsis edilmesinden elektrik, havagazı ve su faturalandırmalarına; haberleşme olanaklarından yabancı personel çalıştırılmasına kadar pek çok noktada olabilecek en düşük tutarlarla desteklenen turizm sektörü işverenleri için farklı kategorilerde de daha pek çok destek sağlanmaktadır. 

7.500 ve üzeri yataklı tesislerden günübirlik hizmet veren kuruluşlara kadar her bir adımın düşünüldüğü turizm sektöründe teşviklerden yararlanarak hizmetleri geliştirmek ve ülkemize daha çok turist çekmek için hem devlet hem de sektör öncüleri harekete geçmiş durumdadır.  

Rasyotek

Rasyotek