Ücretsiz İzin Bildirimi İşveren Sisteminden Yapılacak

Ücretsiz İzin Bildirimi İşveren Sisteminden Yapılacak

Ücretsiz İzin Bildirimi İşveren Sisteminden Yapılacak

Covid-19 kapsamında Ücretsiz İzin uygulaması işveren sisteminden yapılacaktır. Yapılacak beyanlara dikkat çünkü sonrasında cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

7244 sayılı Kanunun 7. Maddesiyle 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

ücretsiz izin
ücretsiz izin 2
Ücretsiz İzin Bildirimi İşveren Sisteminden Yapılacak 3
Osman Şenay

Osman Şenay