Uluslararası Ticarette KVKK Uyumluluğunun Önemi

Uluslararası Ticarette KVKK Uyumluluğunun Önemi

Uluslararası Ticarette KVKK Uyumluluğunun Önemi

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, 24 Mart 2016’da TBMM’de kabul edilen ve 7 Nisan 2016 yılında Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 33 asıl ve 2 geçici maddeden oluşan bir kanundur.

Kanundaki ifadesiyle oluşturulma amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kanunun gelişimi açısından kısa bir tarihçeye bakmak gerekirse; 1970’li yıllardan itibaren, Almanya (Hessen Eyaletinde oluşturulan “Veri Koruma Kanunu”) başta olmak üzere Avrupa’nın farklı bölgelerinde verinin güvenliği ile ilgili konular konuşulmaktaydı. Bu alanda temel olarak alınabilecek kaynaklardan en önemli ikisi aşağıdaki şekildedir:

 1. Avrupa Konseyi bünyesinde kabul edilen 1981 tarih ve 108 sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme”. Ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 108 sayılı Sözleşmenin uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirleyen toplam 13 tavsiye kararı çıkarmıştır.

 2. Avrupa Birliği’nin 24 Ekim 1995 yılında yayımladığı 95/46/EC Direktifi.

6698 sayılı KVKK’ nın bu metinlere uygun şekilde hazırlandığını ve Avrupa Birliği müzakere süreçlerinde ve yayımlanan kalkınma planları içerisinde önümüzdeki yıllarda (muhtemelen 2023-2025 arasında) Avrupa Birliği tarafından uygulanmakta olan “General Data Protection Regulation (GDPR) – (Genel Veri Koruma Regülasyonu)” na geçişimizin beklendiğini belirtmemiz gerekir.

Yazının devamını kaynağından okumak için tıklayınız.

Erdi Uysal

Erdi Uysal