Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Yükümlülükleri

Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Yükümlülükleri

Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Yükümlülükleri

Uzaktan (Evden) çalışma modeli mevzuatımızda yer alan ama detayları belli olmayan, uygulamada Şirketlerin mevzuatsal olarak zorluk yaşadığı bir durumdur.

Nitekim 11 Mart 2021 tarihinde konuyla ilgili bir yönetmelik yayınlandı (https://www.rasyotek.com.tr/blog/uzaktan-calisma-yonetmeligi/) ama uygulamadaki ihtiyaçları karşılamaktan biraz uzak kaldı. Bu sebeple durumun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından tekrar değerlendirilmesi ve alanında uzman kişilerden en ince ayrıntısına kadar görüşler alınması önem arz etmektedir.

Örneğin; işveren, çalışma şartları uygun olan çalışanlarını uzaktan (evden) çalıştırmak istiyor. Hatta çalışanının kira, aidat, (elektrik, su, doğalgaz, internet vb.) faturalarına da destek olmak istiyor ama yapacağı her yardım tutarı da sigorta ve vergi maliyeti ile karşılaşıyor.

Mevzuatsal düzenlemeler yapılsa ve Büyükşehirlerde çalışanlar için aylık 1.500 TL’ye, diğer illerde çalışanlar için aylık 1.000 TL’ye kadar işveren tarafından ödenen yardımlar (kira, aidat, elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon vb.) hem sigorta hem de gelir vergisinden istisna olsa ne güzel olurdu.

Ayrıca artık evden çalışma modeli uygulayan işverenler dikkat edin, İSG yükümlülükleriniz başladı.

6331 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre; işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Çalışan uzaktan (evden) çalışıyorsa İSG eğitimini yeniden aldırmak zorunda ve içeriğini değiştirmesi gerekmektedir. Bu konuda İSG uzmanlarıyla İK biriminin sıkı bir çalışması yapması yerinde olacaktır.

Bunun dışında uzaktan (evden) çalışmada aşağıdaki konular üzerine,

  • Çalışma saatleri
  • Ara dinlenmesi
  • Fazla çalışma
  • Sosyal ve yan haklar
  • Ulaşım
  • Performans

Hem konuşulması hem de yazılı olarak anlaşılması, çalışma refahının korunması ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

Rasyotek

Rasyotek