Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

SGK, vefat eden e-bildirge kullanıcılarının şifrelerini ölüm tarihi itibarıyla otomatik olarak pasife almaktadır.

1) Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Farklı Kişi Olması Halinde

Ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100. gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.

İşvereni vefat eden işyeri adına e-Bildirge şifresi ile işlem yapılmak üzere sisteme girilmek istenildiğinde (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dahil) kullanıcılara şu uyarı mesajı verilecektir. “Gerçek kişi işyeri işvereni vefat ettiğinden işyerinin kullanıcı kodu ve şifreleri iptal edilmiştir. İntikal işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz.”

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi kullanıcıları işverenin ölümü nedeniyle e-Bildirge kullanıcısı pasife çekilen kayıtlarda değişiklik yapamayacak ancak kaydın işverenin ölümü nedeni ile pasife çekildiğini “e-Bildirge Başvuru Programları” vasıtasıyla görüntüleyebileceklerdir.

Kolay işverenlik kapsamındaki gerçek kişi işyerleri içinde (Ek-9 kapsamındaki ev hizmetleri işyerleri) işverenin vefatı nedeniyle 100 günlük süre sonunda e-Bildirge şifresi pasife çekilmişse, bu işyerleri için de şifrenin pasife çekildiği tarihten sonra otomatik tahakkuk oluşturulmayacaktır.

Ancak, işveren ve e-Bildirge kullanıcısı farklı ve e-Bildirge kullanıcısı vefat etmişse otomatik tahakkuk oluşturulmaya devam edilecektir.

Örnek: 2.4510.02.03.1234567.034.02.67-000 sicil numaralı gerçek kişi işyeri işvereni 12345678901 T.C. kimlik numaralı Ok*** Ba*** 31.05.2021 tarihinde vefat etmiştir.

08.09.2021 tarihinde sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde işyeri için intikal işleminin henüz yapılmadığı ve işyeri işvereni olarak sistemde 12345678901 T.C. kimlik numaralı Ok*** Ba***’nın kayıtlı olduğu görülmüştür.

Bu nedeniyle 2.4510.02.03.1234567.034.02.67-000 sicil numaralı işyerinin muhasebecisine ait 11122233344-2 kullanıcı kodlu e-Bildirge şifresi 08.09.2021 tarihi itibarıyla pasif hale getirilmiştir. 11122233344 kodlu e-Bildirge kullanıcının diğer işyerlerine ilişkin şifreleri için herhangi bir işlem yapılmayacak olup, kullanıcı diğer işyeri şifrelerini kullanmaya devam edecektir.

2) Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Aynı Kişi Olması Halinde

Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.

Örnek: 2.4510.02.03.1234567.034.02.67-000 sicil numaralı gerçek kişi işyeri 01.01.2021 tarihi itibarıyla kanun kapsamına alınmış ve işveren e-Bildirge kullanıcısı olarak kendisini bildirmiş, ilgiliye 12345678911-2 kullanıcı kodu tanımlanmıştır.

Söz konusu işyeri işvereni 12345678901 T.C. kimlik numaralı Ok*** Ba*** 31.03.2021 tarihinde vefat etmiştir.

Bu durumda, gerçek kişi işveren ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması nedeniyle 100 günlük süre beklenilmeksizin işyerinin 12345678911-2 kullanıcı kodu e-Bildirge şifresi 31.03.2021 tarihi itibarıyla pasif hale getirilecektir.

Rasyotek

Rasyotek