VERBİS Kayıt Tarihleri Uzatıldı

VERBİS Kayıt Tarihleri Uzatıldı

VERBİS Kayıt Tarihleri Uzatıldı

11 Mart 2021 Çarşamba günü KVKK kapsamında, kamu kurumları (belediye) ve sağlık kuruluşları için 31 Mart 2021’de sona erecek olan VERBİS kayıt süreci yıl sonuna ertelenmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesine(*) Göre İlan Edilen Veri Sorumluları Siciline  Kayıt Tarihleri 
Veri Sorumluları Kayıt için son tarih 
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2021 
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.12.2021 
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri  sorumluları 31.12.2021 
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.12.2021 

(*)GEÇİCİ MADDE 1-(2) Veri Sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır. 

kvkk post1 verbis son
Verbis Kaydı Son Tarih

6698 sayılı kanunun 18.maddesine ve Türk Ceza Kanunun 135.-140. Maddelerine göre; kişisel veri ihlalleri, VERBİS kaydının yapılmaması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi vb. durumlarda 5.000 TL ile 1.000.000 TL  arasında değişen idari para cezaları, 1 yıldan başlayarak 6 yıl 9 aya kadar çıkan hapis cezaları riski bulunmaktadır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca verilen kişisel veri ihlali kaynaklı hapis cezaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

SUÇ CEZAİ YAPTIRIM 
Hukuka Aykırı Kişisel Veri Kaydedilmesi 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası 
Hukuk Aykırı Özel Nitelikli Kişisel Veri Kaydedilmesi 1,5 Yıldan 4,5 Yıla Kadar Hapis Cezası 
Hukuk Aykırı Kişisel Verilerin İşlenmesi, Dağıtılması, Ele Geçirilmesi 2 Yıldan 4 Yıla Kadar Hapis Cezası 
Kanuni Sürenin Dolmasına Rağmen Verilerin Yok Edilmemesi 1 Yıldan 2 Yıla Kadar Hapis Cezası 

İhlali gerçekleştiren kurumun yapısına ve ihlalin gerçekleşme sebebine göre, ceza tutarı ve cezanın uygulaması metodu farklılık göstermektedir. 2017 yılından beri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından emsal niteliğindeki kurul kararları ve ciddi oranda veri ihlali yapan kurumların duyuruları kurum web sitesi üzerinden paylaşılmaktadır. 

Rasyotek olarak KVKK uyumluluk sürecinin her aşamasında uzman avukatlarımız ve siber güvenlik ekiplerimiz ile tüm müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 100’den fazla referansımız ile VERBİS kaydınızdan başlayarak gerek idari gerek teknik tüm yükümlülükleri eksiksiz şekilde tamamlayarak müşterilerimizin ceza riskini ortadan kaldırıyoruz. 

Konu ile ilgili detaylara KVKK internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6903/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU 

Rasyotek

Rasyotek