VERBİS Kayıt Zorunluluğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2022 Yılı İdari Para Cezaları 

VERBİS Kayıt Zorunluluğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2022 Yılı İdari Para Cezaları 

VERBİS Kayıt Zorunluluğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2022 Yılı İdari Para Cezaları 

Rasyotek KVKK Danışmanlığı

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süresi Doldu 

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olan gerçek ve tüzel kişiler için VERBİS son kayıt tarihi 31.12.2021’ idi. Bu tarih kurum tarafından uzatılmadı ve süre doldu. Pek çok gerçek ve tüzel kişi son ana kadar beklemek suretiyle kayıtlarını gerçekleştirdiler ancak konu sadece burada sonlanmıyor. Kurum tarafından da yapılan “Kamuoyu Duyurusu”nın konu şu şekilde ifade edilmiştir: 

  

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvuru formunun sadece sisteme girilmesi veya Kuruma posta, kargo, kurye, KEP ile iletilmesi ya da elden teslim edilmesi Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmemektedir. Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması için VERBİS’e kayıt başvuru formunun Kuruma posta, kargo, kurye veya KEP ile iletilmesi ya da elden teslim edilmesi ve Kurumca onaylanması akabinde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS ana sayfada yer alan “Veri Sorumlusu Yönetici Giriş” butonu aracılığıyla giriş yaparak bir “irtibat kişisi” atanması, atanan irtibat kişisi tarafından da yine VERBİS ana sayfada yer alan “Sicile Kayıt” butonu aracılığıyla giriş yapılması ve ilgili veri sorumlusu için “bildirim” düzenlenerek sistem üzerinden bildirimin onaylanması gerekmektedir.  

Konunun detaylarına ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz:  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7156/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Hakkinda-Kamuoyu-Duyurusu

   

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2022 Yılı İdari Para Cezaları  

   

10 Ocak 1961 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun uyarınca yeniden değerleme oranı 27 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete’de %36,20 olarak belirtilmiştir. Bu karardan hareketle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesine konu olan idari para cezaları, 2022 yılı için şu şekildedir:  

  

1. Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde  

  

 2021 yılı için 9.834 TL ile 196.686 TL arasında değişiklik gösterebilecek idari para cezaları 2022 yılı için 13.393 TL ile 267.886 TL arasında olabilecektir.  

  

2. Veri Güvenliğine İlişkin Aykırılık Hâlinde  

  

Geçtiğimiz yıl en düşük 29.503 TL ve en yüksek 1.966.862 TL olan ceza tutarı bu sene için taban 40.183 TL ve tavan 2.678.866 TL olarak açıklanmıştır.  

  

3. Kurul Tarafından Verilen Kararlara Aykırılık Hâlinde  

  

31.12.2021 tarihine kadarki süreçte 49.172 TL ile 1.966.862 TL arasında kesilmesi öngörülen cezalar 01.01.2022 tarihi itibariyle en düşük 66.972 TL ve en yüksek 2.678.866 TL olacak şekilde ifade edilmiştir.  

4. VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde  

  

31.12.2021’in VERBİS kaydı için son tarih uzatması olduğu birkaç gün öncesinde idari para cezası tutarı 39.337 TL ile 1.966.862 TL arasında değişiklik gösterirken 1 Ocak 2022 itibariyle bu ceza tutarı, 53.576 TL’den başlayan ve 2.678.866 TL’ye kadar artış gösterebilecek bir miktara ulaşmıştır.  

Rasyotek

Rasyotek