VERBİS Son Kayıt Tarihi Ertelendi

VERBİS Son Kayıt Tarihi Ertelendi

VERBİS Son Kayıt Tarihi Ertelendi


Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 27 Aralık 2019 tarihinde web sitesinde yaptığı duyuru ile VERBİS son kayıt tarihleri 2020 yılına ertelendi. 2020 yılı VERBİS kayıt tarihlerini incelemek için tıklayın.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Karar ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Böylece, gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, geçtiğimiz yıl yayınlanan karara göre 30 Eylül 2019’da sona erecek VERBİS kayıtlarını yapma süreci için ek 3 ay daha süre tanınmış oldu.

Bu bilgiler ışığında her veri sorumlusunun, İdari ve Teknik Tedbir başlıklarında belirtilen sorumluluklarını yerine getirmesi ve son tarih öncesinde VERBİS kayıtlarını tamamlaması gerekecektir.

Bilginize sunarız.

İlgili Duyuruya Ulaşmak İçin: https://kvkk.gov.tr/Icerik/5524/VERBIS-E-KAYIT-SURESININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU

Rasyotek

Rasyotek