Vergi Usul Kanunu Değişikliğine Dair Kanun’un Detayları

Vergi Usul Kanunu Değişikliğine Dair Kanun’un Detayları

Vergi Usul Kanunu Değişikliğine Dair Kanun’un Detayları

14.10.2021 Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve daha önceki yazımızda genel hatlarıyla değindiğimiz Kanun’un küçük esnaf ve sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları, dördüncü dönem geçici vergilendirme dönemi ve vergiye uyumlu mükellefler başlıkları; bu yazımızda detaylandırılmıştır. Kanun’un hangi ana başlıkları kapsadığını görmek için: Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor? yazımızı okumanızı öneririz. 

Küçük Esnaf Kazançların İstisna Edilmesi 

Yaklaşık 850 bin kişiden oluşan, basit usulle vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının istisna edilmesine dayanan teklifle, küçük esnaf olarak adlandırılan mükelleflerin yıllık beyanname verme zorunluluklarının bulunmayacaktır. 

Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Kazançlarının Vergilendirilmesi 

Sosyal medya kanalları aracılığıyla içerik üreterek gelir elde eden sosyal medya içerik üreticilerinin (influencer) elde ettikleri gelirlerin bir kısmı istisna kapsamında sayılacak ancak elde ettikleri gelir üzerinden tevkif suretiyle vergilendirmeleri sağlanacaktır.  

Teknolojinin ve dijital dönüşümün etkisi ile yeni gelişen iş kolları ve bu iş kollarından faydalanan kişi sayılarının çok yüksek olması ile sürecin takibini en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek adına bu alanın vergilendirilmesinde basitlik ilkesinin esas alınması elbette ki oldukça yerinde bir karardır. 

Dördüncü Geçici Vergilendirme Döneminin Kaldırılması 

Kanun’un kabul edilip yasalaşması ile dördüncü geçici vergilendirme dönemi kaldırılmış ve yıllık beyanname verme ve ödeme dönemleri birer ay öne çekilmiştir. Bu değişikliğin sonucu olarak kasım ayında verilecek üçüncü geçici vergi beyannamesi ile vergi dönemi sona ermekte ve şubat ayına denk gelen dördüncü geçici vergi beyannamesinin kaldırılması gerçekleşmektedir. Düzenlemenin sonucu olarak her yıl mart ayında verilen Gelir Vergi Beyannamesi ile nisan ayında verilen Kurumlar Vergisi Beyannameleri birer ay öne alınarak Gelir Vergi Beyannamesi şubat ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi mart ayına çekilmiştir. 

Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi 

Vergiye uyumlu mükelleflerde yapılan vergi indirimi uygulamasında bu zamana kadar şart olan tarhiyat yapılmama kuralında değişiklik gerçekleşmiştir. Buna göre yeni kural, kesinleşen tarhiyat olmaması şeklindedir. Böylece kesinleşmediği sürece vergi indiriminden yararlanılmaya devam edilebilecektir. 

Kanun’un Diğer Konuları 

Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, elektronik ortamda kurulacak vergi dairelerinin usul ve esasları ile daha önce tereddütlü görülen konularda yapılan iyileştirmelere dair tüm konuları ilerleyen blog yazılarımızda sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Rasyotek

Rasyotek