Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor?

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor?

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor?

TBMM’ye 01.10.2021 tarihinde sunulan, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 14.10.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.  

Kabul edilen Kanun’a güre 64 adet madde gerekçesi bulunmaktadır. Her bir gerekçe ayrıntılı olarak sunulmuştur.  

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Gerekçeleri 

Rekabet ortamının güçlenmesini, sosyal adaleti, yatırım teşviklerini, vergi güvenliğini, vergi uygulamalarında öngörülebilirliği ve vergi mükelleflerinin uyumlarını esas alan Kanun teklifi oldukça detaylandırılmış şekilde TBMM’ye sunulmuştu. Teklifin sunulmasından yalnızca iki hafta sonra, teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Konu Başlıkları 

İstisna kapsamına giren mükelleflerden (küçük esnaf), sosyal medya içerik üreticilerinin gelirlerinin vergilendirilmelerine, dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırılmasından vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indirimine kadar pek çok önemli konunun işlendiği Kanun, büyük önem taşımaktadır. 

Kanun’da tarım sektörünün iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi; çiftçilere yapılan destek ödemeler ile ilgili esaslara dayalı değişiklikler; inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannameleri; basit usulde vergilendirilen mükellefler konusunda gelişmeler;  gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek ile uğraşanların veri ödemeleri; fiziksel ortamdan bağımsız elektronik ortamda kurulacak vergi dairesine ilişkin düzenleme yapma yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilmesi ve aynı Bakanlık’a verilen diğer yetkiler; 213 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi kapsamına alınanlar ve yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlara yapılacak tebligatlarda izlenecek yollar; ilk on beş maddede yer alan bazı önemli konu başlıklarıdır. 

Bu başlıklara ek olarak, Gelir İdaresi Başkanlığına verilen yetkiler, uzaktan inceleme süreçleri ve bunun sağladığı kolaylıklar, kamusal denetim sürecini hızlandıracak faaliyetler, dijitalleşme ve dijitalleşmenin önemi, kolaylıklarına da değinilmiştir. Çeşitli maddelerde görülen tereddütlü hususların giderilmesi için de pek çok değişiklik ve düzenleme gerçekleştirilmiş ve teklifin kabul edilmesi ile birçok konuda tereddütlü hususlar ortadan kaldırılmış, konular netlik kazanmıştır.  

Usulsüzlük cezaları hakkında düzenlenen maddelerin de bulunduğu Kanun’da ayrıca, “pişmanlık ve ıslah” konusuna da değinilmiş ve bu başlıkta da çeşitli düzenlemelere gidilmiş, karşılıklı anlaşma usulü hakkında başvuru koşullarının da altı çizilmiştir. 

Varlık yönetim şirketlerinin kuruluşları, şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirme ve ülkemize yabancı sermaye kaynak girişinin artırılması esasına dayalı çeşitli düzenlemelerin de gerçekleştirildiği aynı Kanun üzerinde görülmektedir. 

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerin ülke ekonomisine katkı sağlayacağı ve süreçlerin çok daha verimli, güvenli, dengeli şekilde yürütülebileceği kesindir. 

Rasyotek

Rasyotek