ANASAYFA  > HİZMETLER

5746 Arge Teşviği

5746 sayılı kanunda yer alan destekler;

bo

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da SGK teşvikleri kapsamında destekler düzenlenmiştir.

5746 sayılı kanunda yer alan destekler;

  1. Ar-Ge indirimi
  2. Gelir vergisi stopaj teşviki,
  3. Sigorta prim desteği,
  4. Tekno girişim sermaye desteği,
  5. Damga vergisi istisnası,
  6. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları desteklerdir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki:


Teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge merkezleri, Kamu kurum ve kuruluşları ve uluslarararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Projeleri, Rekabet öncesi işbirliği projeleri, Tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmeler ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ücretleri gelir vergisinden muaf olan Ar-Ge ve Destek Personelinin (Kamu Personeli hariç) bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesindeki ödenekten karşılanacaktır.


Ayrıca Ar-Ge ve destek çalışanlarının; bu çalışmaları ile ilgili ücretlerinin doktora derecesine sahip veya temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisans derecesine sahip ya da temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için ise yüzde sekseni gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

Güncel teşvik kazançlarınızı
eksiksiz ve ücretsiz hesaplatmak
için bizimle iletişime geçebilirsiniz.