2023 Asgari Ücret ve Bordro Parametreleri

2023 Asgari Ücret ve Bordro Parametreleri

2023 Asgari Ücret ve Bordro Parametreleri

Uzun süredir gündemin ana konularından olan 2023 yılı asgari ücret artış oranı ve asgari ücret tutarı 22 Aralık 2022 Perşembe günü belli oldu. Tüm Türkiye’nin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamadaydı. 

2023 Bordro

2023 Asgari Ücret Zam Oranı 

Her kesimden insanın merakla beklediği 2023 asgari ücret zam oranı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezaretinde belirlenen asgari ücret zammı %54,66 oranında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada çalışanların fiyat artışları karşısında ezilmeyeceği konusunda kararlı olduğunu dile getirdi. 

Yapılan %54,66’lik zam oranı ile asgari ücret net 8.506,80 TL olarak belirlenmiştir. 

2023 Asgari Ücretin Neti ve Maliyeti (Normal)

Brüt Asgari Ücret10.008,00
SGK İşçi Payı (%14)1.401,12
SGK İşçi İşsizlik Payı (%1)100,08
Gelir Vergisi Matrahı8.506,80
Gelir Vergisi (%15)0,00
Damga Vergisi (%0.759)0,00
Net Asgari Ücret8.506,80
SGK İşveren Payı (%20.5)2.051,64
SGK İşveren İşsizlik Payı (%2)200,16
Hazine Teşviki (%5)500,40
İşverene Maliyeti11.759,40

Asgari Ücretin Neti ve Maliyeti (Emekli)

Brüt Asgari Ücret10.008,00
K İşçi Payı (%7,5)750,60
Gelir Vergisi Matrahı9.257,40
AÜ GV İstisnası8.506,80
GV Kesintisi (%15)112,59
Damga Vergisi (%0.759)0,00
Net Asgari Ücret9.144,81
SGK İşveren Payı (%24.5)2.451,96
İşverene Maliyeti12.459,96

2023 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

Günlük SGK Tabanı333,60
Günlük SGK Tavanı2.502,00
Aylık SGK Tabanı10.008,00
Aylık SGK Tavanı75.060,00
2023 YILI BORDRO PARAMETRELERİ

2023 Gelir Vergisi Dilimleri

Vergi DilimeriOranı
0.00                      – 70.000.00 TL15%
70.000.01             – 150.000.00 TL20%
150.000.01           – 550.000.00 TL27%
550.000.01           – 1.900.000.00 TL35%
1.9000.000.01      –   …40%

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı

01.01.2023 – 30.06.202319.982,83
01.07.2023 – 31.12.2023

Doğum Yardımı Tutarları

1. Çocuk300,00
2. Çocuk400,00
3. Çocuk600,00

2023 Engelli Vergi İndirim Tutarları

I. Derece (Çalışma Gücünü Asgari %80’ini Kaybedenler)4.400,00
II. Derece (Çalışma Gücünü Asgari %60’ını Kaybedenler)2.600,00
III. Derece (Çalışma Gücünü Asgari %40’ını Kaybedenler)1.100,00

Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları

Yemek Yardımı İstisnası78,90
Çocuk Yardımı İstisnası200,16
Aile Yardımı İstisnası1.000,80
BES ve ÖSS Prim İstisnası3.002,40

Gelir Vergisinden İstisna Yemek ve Yol Tutarları

Yemek Yardımı İstisnası110,00
Yol Yardımı İstisnası56,00

GV. Çocuk Zammı İstisnası (0-6 Yaş)

DönemMaaş KatsayısıKatsayıAylık
01.01.2023 – 30.06.20230,433684500216,84

GV. Çocuk Zammı İstisnası (6+ Yaş)

DönemMaaş KatsayısıKatsayıAylık
01.01.2023 – 30.06.20230,433684250108,42

2023 Cenaze Yardımı

DönemTÜFECenaze YardımıÖdenecek
01.01.2023 – 31.12.202364,27%2.054,002.054,00

2023 Emzirme Yardımı

DönemTÜFEEmzirme YardımıÖdenecek
01.01.2023 – 31.12.202364,27%520,00520,00

Yarım Çalışma Ödeneği

DönemGünlük AÜDVÖdenecek
01.01.2023 – 31.12.2023333,602,53331,07

Stajyer Ücreti ve Devlet Desteği

20 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri2.552,04850,68
20’den az işçi çalıştıran işyerleri2.552,041.701,36

Yurtiçi Harcırah Tutarları – 01 Ocak 2023 – 31 Temmuz 2023

Brüt Aylıklar (TL)Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
10.907,99 TL ve fazlası250,00
10.829,93 – 10.907,98 TL arası236,00
10.136,03 – 10.829,92 TL arası220,00
8.901,72 – 10.136,02 TL arası212,00
7.184,81 – 8.921,71 TL arası203,00
7.184,80 TL ve daha azı200,00

2023 İşsizlik Ödeneği

DönemAylık BrütDVÖdenecek
01.01.2023 – 31.12.20234.003,2030,383.972,82
01.01.2023 – 31.12.20238.006,4060,777.945,63

* Son 4 aylık Brüt ücreti 10.008 TL baz alınarak hesaplanmıştır.

İsteğe Bağlı ve Doğum Borçlanması

DönemGünlük Alt SınırOranÖdenecek
01.01.2023 – 31.12.2023333,6032,00%106,75
DönemGünlük Üst SınırOranÖdenecek
01.01.2023 – 31.12.20232.502,0032,00%800,64
Rasyotek

Rasyotek