2023 Yılı Gelir Vergisi Oranları ve İstisnaları

2023 Yılı Gelir Vergisi Oranları ve İstisnaları

2023 Yılı Gelir Vergisi Oranları ve İstisnaları

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 323 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

70.000 TL’ye kadar
%15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL. fazlası
%20
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası %27
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası %35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL,
fazlası
%40


Gelir Vergisi İstisna Tutarları

  • Yemek Bedeli İstisna Tutarı: 2023 takvim yılında uygulanmak üzereGeişverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 110 TL’dir.
  • Yol Parası İstisna Tutarı: 2023 takvim yılında uygulanmak üzere işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56 TL’dir.


2023 Engellilik İndirimleri

2023 takvim yılında uygulanmak üzere engellilik indirimi tutarları;

  • Birinci derece engelliler için 4.400 TL,
  • İkinci derece engelliler için 2.600 TL,
  • Üçüncü derece engelliler için 1.100 TL
Rasyotek Benefits

Rasyotek Benefits