Benefits

7103 Sayılı Teşvik Hk.

İlk olarak 2018 yılında uygulanmaya başlanan 7103 sayılı İlave İstihdam Teşviki 02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3248 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince 31.12.2022

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği Tutarı

13.01.2023 tarih ve 32072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7431 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde

EYT Sonrası İşyeri Uygulamaları

EYT konusundaki düzenleme yasalaştıktan sonra işyeri uygulamaları ve karşılaşılabilecek durumlar ile ilgili alternatifler ve BENEFITS görüşü aşağıda belirtilmiştir. EYT’li İşçinin Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Etmemesi

Geçici İş İlişkisi Nedir?

Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi, ücretli olarak işçi vermeyi meslek edinmiş bir işverenin (yetkili özel istihdam bürosu) sadece başkasına ödünç verilmek üzere işe aldığı işçiyi,

2023 Yılı Gelir Vergisi Oranları ve İstisnaları

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 323 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanacak

2023 Yılı Stajyer Ücretleri

Stajyerlere ödenmesi gereken en az tutar, 2023 yılı asgari ücretine göre yeniden belirlenmiştir. 2023 yılı için stajyer ücretleri şu şekildedir: Stajyerlere ödenmesi gereken en az